Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Bokslut f?r regeringens storsatsning mot m?ns v?ld mot kvinnor

2010-12-22

Regeringens handlingsplan har ?kat kunskapen bland dem som m?ter v?ldsutsatta och bidragit till att m?nga verksamheter startats och utvecklats. D?remot ?r det sv?rare att avg?ra om insatserna minskat kvinnors utsatthet f?r v?ld. Det visar Br?:s utv?rdering i dag.

F?r tre ?r sedan lade regeringen fram en handlingsplan f?r att bek?mpa m?ns v?ld mot kvinnor, hedersrelaterat v?ld och f?rtryck samt v?ld i samk?nade relationer. Drygt en miljard kronor har avsatts f&ouml! ;r att genomf?ra planen som omfattar 56 ?tg?rder och s yftar till att f?rb?ttra arbetet inom ber?rda myndigheter och organisationer. P? regeringens uppdrag har Br? nu utv?rderat planen.

St?rre kunskap bland professionella
Handlingsplanen har inneburit en mycket omfattande utbildningssatsning. Bland annat har drygt 10 000 poliser utbildats, anst?llda inom socialtj?nsten i de flesta kommuner har f?tt utbildning, precis som m?nga personer inom olika frivilligorganisationer. Det har lett till en markant kunskaps?kning om m?ns v?ld mot kvinnor.

– Inom m?nga verksamheter ?r personaloms?ttningen h?g. D?rf?r ?r det angel?get att till exempel utbildning inte blir en eng?ngssatsning – annars riskerar handlingsplanen att bli ett tomtebloss, s?ger Stina Holmberg, enhetschef p? Br?.

Omkring 500 projekt har startat, fr?mst p? loka! l niv?. Det handlar s?rskilt om nya verksamheter f?r v?ldsutsatta kvinnor, till exempel samtalsst?d, men ?ven projekt f?r att f?rb?ttra samverkan mellan olika akt?rer som jobbar med utsatta kvinnor. Regeringens s?rskilda medel har d?rmed gett s?v?l kommuner som frivilligorganisationer m?jlighet att testa nya arbetss?tt. Det ?r dock os?kert i vilken utstr?ckning projekten ?verlever efter att de s?rskilda medlen ?r slut.?

Of?r?ndrad v?ldsniv? – men fler kvinnor anm?ler
Det har varit ett uttalat m?l i handlingsplanen att ?ka anm?lningsben?genheten, dels f?r att synligg?ra problemen, dels f?r att f? st?rre m?jlighet att lagf?ra m?nnen och hj?lpa de utsatta kvinnorna. Utv?rderingen visar att antalet kvinnor som sj?lva uppger att de u! tsatts f?r v?ld ?r konstant, ?nd? har antal et polisanm?lningar ?kat kraftigt de senaste ?ren. Detta tyder p? att handlingsplanens ambition att f? kvinnor att oftare anm?la v?ld har lyckats.

– Fler kvinnor v?ljer att anm?la och det ?r bra. D?remot ?r det inte realistiskt att man redan nu skulle kunna se effekter i form av en tydlig minskning i m?ns v?ld mot kvinnor. F?r det kr?vs mer l?ngsiktiga och kanske ocks? mer grundl?ggande samh?llsinsatser, s?ger Stina Holmberg.


Ytterligare information: Stina Holmberg, enhetschef p? Br?, 0708-678 254

Utv?rderingen av regeringens handlingsplan mot m?ns v?ld mot kvinnor, hedersrelaterat v?ld och f?rtryck samt v?ld i samk?nade relationer kan best?llas eller laddas ner p?www.bra.se
PRESSTJ?NST:?jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsf?rebyggande r?det (Br?) ?r en myndighet som verkar f?r att brottsligheten minskar och tryggheten ?kar i samh?llet genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsf?rebyggande arbete. Br? producerar ?ven den officiella kriminalstatistiken, utv?rderar reformer, bedriver forskning och st?djer lokalt brottsf?rebyggande arbete.?www.bra.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved