Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Hovr?tten f?r V?stra Sverige har i dag meddelat dom i Nancym?let (B 3623-10).

2010-12-22

Hovr?tten har i dag meddelat dom mot den man som ?talats f?r bl.a. f?rs?k till grov v?ldt?kt vid Molinsgatan den 20 december 2009 och mord p? Nancy Tavsan den 30 december 2009.

Domen inneb?r att hovr?tten, liksom tingsr?tten, funnit ?talade g?rningar bevisade. Den ?talade mannen d?ms f?r f?rs?k till grov v?ldt?kt och st?ld vid Molinsgatan den 20 december 2009 samt f?r mord i Bergsg?rdsg?rdet den 30 december 2009. F?r den samlade brottsligheten har hovr?tten, ocks? det i likhet med tingsr?tten, best?mt straffet till f?ngelse 16 ?r.

N?r det g?ller skadest?nd ?ndrar hovr?tten tingsr?ttens dom bl.a. p? s? s?tt att hovr?tten tillerk?nner var och en av Nancy Tavsans f?r?ldrar och syskon ers?ttning med 75 000 kr i st?llet f?r av tingsr?tten utd?mda 50 000 kr. ?ndringen motiveras av att det visats att deras psykiska besv?r varit ovanligt omfattande.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved