Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Stockholms Hamn AB f?r bedriva hamnverksamhet vid Norvikudden i Nyn?shamn (M 10319-09)

2010-12-22

Milj??verdomstolen har i dag meddelat dom i m?let som g?ller Stockholms Hamn AB:s ans?kan om tillst?nd enligt milj?balken till hamnverksamhet vid Norvikudden i Nyn?shamn.

Milj??verdomstolen har, till skillnad mot milj?domstolen, kommit fram till att den ans?kta hamnverksamheten kan till?tas och skickar nu tillbaka m?let till milj?domstolen f?r pr?vning av villkor och andra best?mmelser.

M?let har till stor del handlat om behovet av en ny hamn och l?mpligheten av den valda platsen. Milj??verdomstolen anm?rker att pr?vningen enligt milj?balken ska vara konkurrensneutral och att n?gon behovspr?vning av hamnverksamheten p? den valda platsen inte ska g?ras i detta sammanhang. Pr?vningen ska ske med till?mpning av reglerna i milj?balken.

Stockholms Hamn AB har i Milj??verdomstolen begr?nsat sin ans?kan s? att tv? av nio kajl?gen, de tv? kajl?gena som mest har varit ifr?gasatta, har tagits bort. Bolagets krav f?r verksamheten har varit att hamnen ska ha f?ruts?ttningar att ta emot djupg?ende fartyg och vara bel?gen inom Stockholms n?romr?de. Milj??verdomstolen anser att det inte har kommit fram att det finns n?gon mer ?ndam?lsenlig plats f?r verksamheten ?n Norvikudden.

Hamnverksamheten medf?r att delar av nuvarande fartygstrafik till V?rtahamnen kan omdirigeras till Nyn?shamn, vilket kan minska on?dig lastbilstrafik genom Stockholm. Vidare kan den nya hamnen genom ?kade sj?transporter m?jligg?ra att varutransporter till M?larregionen kan tillgodoses p? ett mer milj?v?nligt s?tt ?n i dag. Milj??verdomstolen bed?mer att hamnverksamheten visserligen kommer att inneb?ra st?rningar f?r omgivningen, men att dessa st?rningar med olika f?rsiktighetsm?tt kan h?llas p? en acceptabel niv?. Verksamheten kan d?rf?r till?tas.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved