Senaste från forumet
« Gå tillbaka

RYSSLAND: Domen mot Chodorkovskij och Lebedev m?ste dras tillbaka

2010-12-27

En domstol i Moskva d?mde idag, den 27 december, den k?nde aff?rsmannen Chodorkovskij och hans kollega Lebedev som skyldiga till f?rskingring och penningtv?tt. Amnesty anser att de b?gge m?nnen inte f?tt en r?ttvis r?tteg?ng och att ?talet mot dem ?r politiskt.

- De ryska myndigheterna har konsekvent struntat i grundl?ggande r?ttsprinciper under denna r?tteg?ng, vilket st?rker uppfattningen att den nya domen mot m?nnen ?r politisk, s?ger Nicola Duckworth, chef f?r Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

Michail Chodorkovskij blev en av Rysslands rikaste och m?ktigaste m?n p? 1990-talet d? han k?pte flera statliga bolag, bland annat oljebolaget Yukos. Han greps 2003 och har nu st?llts inf?r r?tta tv? g?nger tillsammans med sin tidigare aff?rskollega, Platon Lebedev. F?rsta g?ngen g?llde ?talet skattebrott och bedr?geri och nu d?ms de f?r f?rskingring och penningtv?tt.?

Amnesty har bevakat delar av r?tteg?ngen och ?ven f?tt omfattande rapporter fr?n oberoende observat?rer och fr?n f?rsvarsadvokaterna. R?tteg?ngen har p? flera punkter brutit mot krav p? en r?ttvis r?tteg?ng.

F?rsvarsadvokaterna har f?rv?grats r?tten att korsf?rh?ra vittnen och flera av f?rsvarssidans vittnen har inte till?tits framtr?da i r?tten eller tvingats undanh?lla bevis som talade till de ?talades f?rdel. Myndigheterna har ?ven pressat och trakasserat tidigare kollegor till de ?talade f?r att tvinga dem att st?lla upp som vittnen f?r ?klagarsidan.

Men r?tteg?ngen har ?ven kantats av andra brott mot grundl?ggande r?ttsprinciper. Domstolen har underl?tit att beordra ?klagaren att presentera viktiga underlag och bevisning som l?g till grund f?r ?talet och de b?gge ?talade har p? flera s?tt hindrats fr?n att f?rbereda sitt f?rsvar.?

- Allt pekar p? att ett m?nster av politiska motiv och inblandning som har hindrat r?ttvisan i detta fall. Domstolen i Moskva m?ste dra tillbaka domen f?r att ?teruppr?tta tron p? det ryska r?ttsv?sendets oberoende, s?ger Nicola Duckworth.

?ven den f?rsta r?tteg?ngen mot Chodorkovskij och Lebedev pr?glades av en m?ngd juridiska oegentligheter och utbredda anklagelser om politisk inblandning.

Europadomstolen utreder f?r n?rvarande anklagelser om att den f?rsta r?tteg?ngen skulle ha varit politiskt motiverad. Den 25 oktober 2007 fastslog domstolen att Platon Lebedev utsattes f?r upprepade kr?nkningar av sina r?ttigheter under h?ktningstiden. .
--
Elisabeth L?fgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved