Senaste från forumet
« Gå tillbaka

FRIO byter namn till F?ngarnas riksintresseorganisation

2011-01-11

Vid FRIO:s ?rsm?te den 10 januari 2011 beslutades att FRIO byter namn till F?ngarnas riksintresseorganisation men beh?ller f?rkortningen FRIO. Beslutet fattades efter att nya stadgar antagits som inneb?r f?ljande f?r?ndringar.

FRIO kommer att verka som en intresseorganisation f?r alla personer i f?ngelser eller personer som v?ntar p? att avtj?na straff, vilket g?r att ?ven personer som inte har medlemskap i anstalternas F?rtroender?d ?r v?lkomna att v?nda sig till FRIO.?F?ngarnas riksintresseorganisation har till ?ndam?l att arbeta f?r en mer v?lfungerande och human kriminalv?rd d?r de intagnas r?ster g?rs h?rda.

Styrelsen har i enlighet med de nya stadgorna valt Michael Cliffer (i frihet) till Ordf?rande och Linda Hjelm (intagen KVA Hinseberg) till generalsekreterare.

?vriga styrelsen:

Hans Antonsson KVA Bor?s

Daniel Karlsson KVA Salberga

Karolina Johnsson I frihet

Michael Gajditza I frihet

Hans Johansson Suppleant

Jonatan Strandberg Suppleant

?

Styrelsen beslutade ocks? att ans?ka om att bli en RFHL-f?rening.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved