Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Brev fr?n f?ngarna m.a.a. sj?lvmordet p? anstalten Johannesberg

2011-01-11

Ig?r n?ddes FRIO:s kansli av ett brev fr?n F?rtroender?det p? kriminalv?rdsanstalten Johannesberg. Brevet ?r skrivet med annledning av det sj?lvmord som intr?ffade d?r natten till m?ndagen den 3 januari 2011. F?ngarna k?nner att den bild som anstalten genom media f?rmedlar inte st?mmer med vad som f?ranledde sj?lvmordet.

F?rtroender?det p? anstalten Johannesberg vill att FRIO f?rmedlar informationen till allm?nheten och media. Nedan f?ljer uttdrag ur brevet. F?r en kopia av brevet i sin helhet kontakta kansliet, 0431-727 00, frio@rfhl.se

"Vi intagna h?r p? Johannesbergsanstalten i Mariestad skriver n?gra rader till er p? FRIO med tanke p? det tragiska som h?nt h?r med sj?lvmordet p? anstalten."

"Chefen har g?tt ut till media att det fanns inga tecken p? att den intagne m?dde d?ligt. Dom tystar ned detta och m?rkar h?ndelsen. Han g?r ut med att dom h?rt oss intagna som bodde i samma korridor, om vi uppm?rksammat n?got, skitprat. Detta v?gar dom inte f?r d? kommer sanningen fram. Det ?r d?rf?r vi skrver n?gra rader s? att det kommer fram vad som vi uppm?rksammat."

"Dom intagna h?r f?rs?kte prata med och umg?s med kilen med han s?kte inte kontakt. Han var mest inne p? rummet sista veckan och ?t ingen mat"

"Personalen ber oss intagna att engagera oss i killen. Hur kan personalen l?gga ansvaret p? oss n?r en intagne inte m?r bra?"

"Offret var h?r i flera m?nader och har gett tydliga signaler p? att n?got inte ?r bra med honom. F?r oss intagna var det inte en fr?n OM han skulle ta sitt liv utan N?R. Hur kan en chef g? ut i media och s?ga att det inte fanns n?gra tecken p? att han m?dde d?ligt?"

"Johannesberg ?r ett sjunkande skepp, personal som inte trivs med ledningen, h?g oms?ttning p? chefer,kvinsp:ar och v?rdare."

"Kan ni g? till botten med det h?r? det kan finnas flera som g?r samma v?g!"

?

FRIO kr?ver att s?v?l anstalten Johannesberg som kriminalv?rden i stort b?rjar kommunicera med f?ngarna och FRIO. FRIO anser att vi tillsammans m?ste hj?lpas ?t f?r att f?rb?ttra klimatet f?r f?ngarna p? anstalterna, s? att de har en chans att ?teranpassas till samh?llet.

?


?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved