Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Producera beslut eller resultat?

2011-01-11

?ret har precis b?rjat och nya kapitel ska skrivas i Vattenfall, H&M, IKEA och Volvos fortsatta utvecklingsresa. De h?r f?retagen utg?r, tillsammans med m?nga andra verksamheter i Sverige, f?ruts?ttningen f?r det svenska samh?llets fortsatta v?lst?nd och utveckling.?

2010 har k?nnetecknats av en f?rsiktig optimism ?ven om oron fortfarande ?r stor f?r en ny finansiell kris eller ett handelskrig mellan ?st och v?st. Under ?ret har nog m?nga av oss reflekterat, ibland med f?rskr?ckelse, ?ver hur individualismen forts?tter att pr?gla v?rt samh?lle. Men med mer ”s?rart” uppst?r det ocks? f?r det mesta nya innovationer som ?r en n?dv?ndig f?ruts?ttning f?r den fortsatta samh?llsutvecklingen.

N?gra viktiga utmaningar som g?ller f?r de flesta verksamheter ?r att ?ka det proaktiva beteendet hos medarbetarna och samtidigt reducera m?ngden av regler, policyn och rapporter som nu har n?tt en s?dan omfattning att det allvarligt p?verkar produktiviteten, som f?r ?vrigt inte f?rb?ttrats p? tio ?r i m?nga branscher. Fr?gan ?r d?rf?r hur vi ska kunna bli b?ttre n?sta ?r, och det n?sta?

Den som varit med om att utveckla ett f?retag och ta det fr?n f?rlust till vinst vet hur sv?rt det kan vara att n? framg?ng. Lika sv?rt kan det ibland vara att identifiera vilka orsaker som egentligen l?g bakom n?r verksamheten b?rjade ge vinst. Det finns dock n?gra entydiga faktorer som utm?rker f?retag som i positiv bem?rkelse utm?rker sig fr?n ?r till ?r:

  • Aff?rsid? och aff?rsmodell som medarbetare f?rst?r och kan f?rh?lla sig till
  • Ett ledarskap som ?r empatiskt, engagerat och aff?rsorienterat
  • Ordning och reda. Allt p? r?tt plats vid r?tt tillf?lle f?r r?tt person
  • Medarbetarna tror p? och k?nner f?r m?l och strategier
  • Frekvens i uppf?ljning och ?terkoppling p? alla niv?er i verksamheten
  • Ledningssystem som underl?ttar den operativa vardagen
  • F?retagskultur med en gemensam k?rna som alla tror p?, men som samtidigt ?r till?tande och pr?vande
  • Mycket goda relationer med offentliga och inofficiella beslutsfattare. En illa dold sanning i Sverige av i dag ?r exempelvis att det inte g?r att vinna ett offentligt anbud om du inte p? f?rhand har en god relation med den upphandlande myndigheten (!)

L?t 2011 bli ?ret d? det produceras mindre beslut och mer resultat. F?r i m?nga verksamheter genomf?rs endast h?ften av de fattade besluten vilket rimligtvis blir p? bekostnad av vad man kan kalla ”genomf?randekulturen”. En uppmaning till alla arbetsgivare blir d?rf?r: varf?r inte pr?va n?gra okonventionella l?sningar, g?rna p? bekostnad av den svenska konsensusmodellen, men till gl?dje f?r svenska f?retags genomf?randef?rm?ga.

Sture Johansson, VD och konsult p? Hamrin & Partners (2011-01-11)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved