Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rhandling i London om ?verl?mning 2011-01-11

2011-01-11

Dagens f?rhandling ?r endast av f?rberedande karakt?r. N?gon information kan d?rf?r inte l?mnas i dag.

I dag genomf?rs en f?rhandling i London som behandlar fr?gan om ?verl?mning av Julian Assange enligt den europeiska arresteringsordern. F?rhandlingen ?r endast av f?rberedande karakt?r och f?rhandling i sak ?r, enligt uppgift, planerad att ?ga rum i b?rjan av februari. ?ver?klagare Marianne Ny har d?rf?r ingen information att l?mna i dag.

F?r fr?gor om bland annat samtyckesbest?mmelser i brittisk sexualbrottslagstiftning h?nvisas till den statliga utredningen SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utv?rderingen och reformf?rslag, kapitel 5.4.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved