Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som f?rf?ljdes av ordningsvakt

2011-01-13

Fyra romska kvinnor blev punktmarkerade av en ordningsvakt n?r de bes?kte ett Ikeavaruhus i G?teborg. DO och Ikea har nu ing?tt en f?rlikning som ger kvinnorna 15?000 kronor var. Ikea ?tar sig ocks? att f?rebygga liknande h?ndelser i framtiden.

Fyra romska kvinnor har anm?lt att de blev f?rf?ljda av en ordningsvakt n?r de bes?kte Ikeas varuhus i Hisings K?rra norr om G?teborg. De uppt?ckte relativt omg?ende att vakten f?ljde efter dem och hela tiden h?ll koll p? dem. ?ven andra kunder s?g att vakten ?vervakade dem, vilket kvinnorna upplevde som en ytterligare kr?nkning.

DO har utrett kvinnornas anm?lan och g?r bed?mningen att Ikea utsatt kvinnorna f?r diskriminering som har samband med deras etniska tillh?righet.

DO har fattat beslut att st?mma Ikea i domstol, men har f?rst erbjudit f?retaget att tr?ffa en f?rlikning f?r att l?sa tvisten.

DO och Ikea har nu tr?ffat en ?verenskommelse som ger kvinnorna 15?000 kronor var. Ikea har inte ansett sig kunna ta st?llning till om kvinnorna blivit diskriminerade vid sitt bes?k i varuhuset, men beklagar att de upplevt sig diskriminerade och ?tar sig att vidta ?tg?rder f?r att f?rebygga liknande h?ndelser i framtiden.

Genom f?rlikningen ?r tvisten l?st.

– Romer diskrimineras ofta i vardagliga situationer, till exempel n?r de ska handla. Kvinnor som genom sin kl?dsel identifieras som romer drabbas s?rskilt ofta av trakasserier och kr?nkningar, s?ger Katri Linna.

F?r ytterligare information, ring DO:s presstj?nst p? 08-120 20?710.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved