Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Minskad brottslighet i Stockholms l?n ?r 2010

2011-01-11

De polisanm?lda brotten i Stockholms l?n minskade med tv? procent under 2010 visar prelimin?ra siffror fr?n Stockholmspolisen.

Minskningen syns f?r flera prioriterade brottstyper. V?ldsbrotten utomhus (misshandel, personr?n och v?ldt?kt) minskade med en procent, st?ldbrotten minskade med tv? procent och skadeg?relsebrotten minskade med 18 procent. Om h?nsyn tas till befolknings?kningen
– som ?rligen ?r cirka 1,5 procent i l?net – blir minskningarna ?nnu st?rre.

Under ?ret har anm?lda r?n minskat med ?tta procent och de allvarligare r?nen har minskat mest. Antalet r?n med skjutvapen minskade med 26 procent. Butiksr?nen har minskat med 29 procent. R?nen mot bank- och v?xlingskontor, v?rdetransporter och v?rdebefordran minskade med 21 procent.

− Det h?r ?r mycket positivt d? vi gjort stora satsningar mot de gr?vre r?nen i samverkan med bland annat bankernas och handelns intresseorganisationer, s?ger l?nspolism?stare Carin G?tblad.

Statistiken f?r bank- och v?rdetransportr?n ?r dock n?got sv?rtolkad, beroende p? att r?nens karakt?r skiljer sig mycket och att det finns felk?llor i statistiken. Personr?nen, som st?r f?r drygt tv? tredjedelar av alla r?n, minskade med fem procent.

Den l?ngsiktiga trenden med allt f?rre st?ldbrott fortsatte under ?r 2010. Det g?ller till exempel fickst?lder (-4 procent), biltillgrepp (-12 procent), st?ld ur motorfordon (-3 procent) och cykelst?lder (-1 procent).

Den kraftigt upp?tg?ende trenden f?r bostadsinbrott under senare ?r har ocks? avstannat n?got och bostadsinbrotten ?kade med tv? procent. L?genhetsinbrotten ?kade med 14 procent samtidigt som villainbrotten minskade med 12 procent.

− Vi kommer g?ra ytterligare satsningar f?r att v?nda denna trend under 2011. Samtidigt ska man komma ih?g att i b?rjan av 1980-talet anm?ldes n?stan dubbelt s? m?nga bostadsinbrott i l?net per inv?nare, s?ger l?nspolism?stare Carin G?tblad.

Polismyndigheten i Stockholms l?n ?r st?rst av landets 21 polismyndigheter. Myndigheten best?r av ?tta polism?stardistrikt och fem centrala avdelningar. Totalt har myndigheten drygt 7 200 anst?llda varav drygt 5 700 ?r poliser. Myndighetens chef ?r l?nspolism?stare Carin G?tblad, som ocks? ?r chef ?ver Polismyndigheten Gotland.

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS L?N
Exempel p? brott d?r anm?lningarna ?kat under ?r 2010 ?r misshandel (+ 3 procent). ?kningen var av den misshandel som skedde inomhus, medan misshandel utomhus var of?r?ndrad.

Misshandel mot barn 7-14 ?r hade en of?r?ndrad niv?, medan misshandel mot barn 15-17 ?r minskade med fem procent. Misshandel mot barn 0-6 ?r ?kade med 26 procent. Misshandel mot de yngsta barnen har mycket stora m?rkertal. En f?rklaring till den stora ?kningen kan vara att vissa yrkesgrupper har blivit mer uppm?rksamma p? barn som far illa.

Andra brott som ?kat ?r narkotikabrott (+ 10 procent) och bedr?gerier (+ 2 procent). ?kningen av bedr?gerierna beror p? n?gra fall av datorbedr?geri, d?r personer anv?nde falska kontokort i parkeringsautomater, vilket resulterade i cirka 2 500 brottsanm?lningar.

Dessa ?renden stod ocks? f?r en stor del av ?kningen av datorbedr?gerier som ?kade med cirka 70 procent. Brottskoden datorbedr?geri inneh?ller bland annat k?p p? internet med falska kontokortsuppgifter och skimming.

Fotnot: De siffror som presenteras i pressmeddelandet bygger p? polisens RAR-statistik, som brukar ligga n?got l?gre antalsm?ssigt ?n den officiella brottsstatistik tas fram av Brottsf?rebyggande r?det. De procentuella f?r?ndringarna ?r dock mycket likartade i de tv? statistiksammanst?llningarna.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved