Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Tullverkets beslag av narkotika ?kar

2011-01-12

Tullverkets beslagsstatistik f?r 2010 visar att antalet narkotikabeslag har ?kat. Beslagen av smugglade cigaretter noterar en rekordniv? p? 76,7 miljoner cigaretter. ?ven m?ngden beslagtagen sprit har ?kat j?mf?rt med fjol?ret.

Under 2010 ?kade antalet narkotikabeslag j?mf?rt med ?ret innan. Bland annat ?kar beslagtagen m?ngd kat, heroin och marijuana. Marijuana ?terfinns ofta i den s? kallade myrtrafiken. Det ?r en ben?mning p? smuggling av mindre m?ngder narkotika, fr?mst cannabisprodukter, f?r eget bruk eller f?r f?rs?ljning i begr?nsad omfattning. Den h?r typen av smuggling sker i f?rsta hand i postfl?det via Stockholm och Malm?, men ocks? i resandetrafiken ?ver ?resundsbron.

− Den ?kande f?rekomsten av marijuana och cannabis i post- och resandefl?det m?ste tas p? stort allvar, eftersom dessa droger i ungdomarnas ?gon alltmer likst?lls med konsumtion av alkohol. Myrtrafiken bidrar till st?rre tillg?nglighet av dessa droger, och det ?r av stor betydelse att Tullverket kan motverka denna inf?rsel genom sin kontrollverksamhet ombord p? t?gen, s?ger Tullverkets narkotikaspecialist Lars Hansson.

?kat antal beslag i postfl?det
Det totala antalet narkotikabeslag har ?kat till 4 219 j?mf?rt med 3 799 beslag 2009. Antalet narkotikabeslag i post- och kurirfl?det forts?tter att ?ka (1 967 beslag 2010 j?mf?rt med 1 883 beslag under 2009). Beslagen av narkotiska l?kemedel i tablettform i postfl?det har ?kat under 2010 (779 100 tabletter j?mf?rt med cirka 471 600 tabletter 2009). Narkotiska l?kemedel best?lls via Internet och m?nga av tabletterna ?r f?rfalskade.

− Vi har gjort en s?rskild satsning p? fler kontroller i post- och kurirfl?det vilket har gett resultat. Att vi g?r fler beslag ?ver lag beror p? att vi styrt v?rt arbetss?tt i den riktningen. F?r att ytterligare intensifiera det h?r arbetet kommer vi att inr?tta en s?rskild funktion f?r Internetspaning, s?ger Tullverkets brottsbek?mpningschef Lennart Nilsson.

GOB-samverkan
Under ?ret har Tullverket samverkat med andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten i GOB-samarbetet (Grov organiserad brottslighet). Ett exempel p? en lyckad operation inom samarbetet ?r insatsen Liquid som b?rjade med att Tullverket gjorde ett beslag av dopningsmedel i ett postpaket p? Arlanda. ?rendet, som bedrevs av Polisen, Tullverket och ett antal andra myndigheter, v?xte och var till slut mycket omfattande b?de nationellt och internationellt. Totalt deltog ungef?r 300 poliser och 50 personer fr?n samverkande myndigheter i utredningsarbetet och i tillslag p? en m?ngd platser i Sverige. Tillslaget resulterade i att 49 personer greps och 36 h?ktades. Drygt 1 000 k?pare av dopningsmedel identifierades.

?kning av spritbeslag och smuggelcigaretter
Under 2010 har Tullverket gjort en medveten satsning f?r att f?rhindra smuggling av alkohol. Beslagen av sprit har ?kat och uppgick till cirka 78 300 liter 2010 j?mf?rt med cirka 48 700 liter 2009 trots att antal beslagstillf?llen inte ?kat. Beslagtagen stark?l ligger p? fortsatt h?g niv? p? cirka 347 800 liter.

Antalet beslagtagna cigaretter 2010 ?r det h?gsta n?gonsin tidigare, 76,7 miljoner cigaretter. Det ?r n?rmare 20 miljoner fler ?n 2009. Drygt h?lften av cigaretterna ?r f?rfalskade. Flera ?renden som r?r cigarettsmuggling har koppling till grov organiserad brottslighet. De beslagtagna cigaretterna motsvarar ett skattebortfall som uppg?r till 131,9 miljoner kronor.

Kontroller av milj?farligt avfall
Under kontrolloperationen Sky-Hole Patching II med inriktning p? ozonnedbrytande ?mnen gjordes sju beslag, dessa bestod sammanlagt av 263 kompressorer och 553 kylsk?p. Ut?ver detta har Tullverket stoppat/beslagtagit ett 15-tal containrar som inneh?llit bland annat kylsk?p, kompressorer, d?ck, bilar, TV-apparater och datorer. Dessa varor smugglas oftast till V?stafrika. F?r budget?ret 2011 har Tullverket f?tt 3,6 miljoner kronor i f?rst?rkt f?rvaltningsanslag f?r kontrollerna av milj?farligt avfall.

Insatser f?r ?kad v?gtrafiknykterhet
Tullverket fick under 2008 ?kade befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott f?r ett mer effektivt utnyttjande av samh?llets resurser f?r trafiks?kerhet. Under 2009 har Tullverket fortsatt uppbyggnaden av den verksamheten, bland annat med st?d av ett inriktningsbeslut fattat av generaltulldirekt?ren. Det inneb?r att ett utandningsprov ska utf?ras vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med f?rare n?r erforderlig teknisk utrustning finns p? plats.

2010 ?r det f?rsta hela ?ret som Tullverket genomf?rt utandningskontroll i den omfattning som vi bed?mt vara rimliga utifr?n annan kontrollverksamhet.

Under 2010 har cirka 47 000 utandningsprov genomf?rts i samband med tullkontroll. Tullverket har under ?ret inlett 304 f?runders?kningar av misst?nkt rattfylleri (258 rattfylleri, 24 grovt rattfylleri, 22 drograttfylleri).

F?r mer information:
Tullverkets presstj?nst, 0771-450 590,
Michaela Linderoth, pressekreterare, 070-632 63 95
F?r bilder (genrebilder och beslagsbilder) kontakta Monica Magnusson, 070-253 96 24 Beslagsstatistiken finns p? www.tullverket.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved