Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Famnas remissvar om f?rslag till en ny upphandlingsmyndighet

2011-01-13

Statskontoret har tagit fram f?rslag till en ny upphandlingsmyndighet, rapport 2010:23. Famna st?ller sig positiv till f?rslaget att samordna och samla det statliga upphandlingsst?det oavsett i vilken form det sker.

Famna lyfter ocks? fram nyttan av en samordnad statistik som har till syfte att effektivisera upphandlingarna och ?ka kompetensen samt po?ngterar behovet av att SCB (Statistiska Centralbyr?n) i sitt uppdrag att ta fram statistik om det civila samh?llet, inte bara m?ter sm? och stora f?retag utan ocks? hur mycket som upphandlas fr?n id?burna non-profit-f?retag.

Kontaktperson: Kerstin Eriksson, n?ringspolitiskt ansvarig p? Famna, tfn 08-546 949 32.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved