Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rre anm?lda brott under 2010

2011-01-13


Knappt 1,4 miljoner brott anm?ldes under 2010, vilket ?r en minskning med 3 procent j?mf?rt med ?ret innan. Mest minskade anm?lda skadeg?relsebrott, bilbrott och cykelst?lder. Det visar den prelimin?ra statistiken ?ver anm?lda brott som Br? publicerar i dag.
Under 2010 anm?ldes 1 360 000 brott till polis, tull, ?klagare och Ekobrottsmyndigheten. Det ?r en minskning med 3 procent eller drygt 41 000 brott j?mf?rt med 2009. Skadeg?relsebrott st?r f?r den till antalet st?rsta minskningen med drygt 37 000 f?rre anm?lningar. Anm?lningarna av bilbrott har minskat stadigt de senaste ?ren och trenden fortsatte under 2010 med drygt 7 200 f?rre anm?lningar ?n ?ret innan.

Fler bedr?gerier
Den brottstyp som antalsm?ssigt ?kat mest ?r bedr?gerier, framf?r allt datorbedr?gerier. Under 2010 anm?ldes cirka 113 000 bedr?gerier, en ?kning med cirka 5 procent. ?ven narkotikabrott och inbrott i k?llare och vind st?r f?r volymm?ssigt stora ?kningar.

– Bedr?geri ?r ett typiskt seriebrott d?r en bedragare kan ge upphov till tusentals anm?lda brott under en kort tid. Det kan medf?ra stora variationer i statistiken mellan olika ?r. Om man tittar i ett l?ngre perspektiv har niv?n tidvis varit lika h?g eller h?gre ?n 2010, s?ger Leif Petersson, statistiker p? Br?.

Minskat antal butiks- och bankr?n

Under 2010 sj?nk bankr?nen till n?stan h?lften, fr?n 77 bankr?n 2009 till 41. Det ?r den l?gsta niv?n som uppm?tts sedan ?tminstone 1975, men antalet bankr?n varierar ?r fr?n ?r och den l?ga niv?n kan vara tillf?llig. ?ven de anm?lda butiksr?nen blev f?rre, de minskade med cirka 255 anm?lningar, eller 22 procent, j?mf?rt med tidigare ?r.

– Det ?r positivt att butiksr?nen minskar ?ven om man b?r komma ih?g att det ?r en tillbakag?ng fr?n ovanligt h?ga niv?er j?mf?rt med ?ren innan, s?ger Tove Sporre, statistiker p? Br?.

Viss ?kning av anm?lda v?ldsbrott
De anm?lda v?ldsbrotten, som framf?r allt utg?rs av misshandelsbrott, ?kade med 1 procent till cirka 112 700 brott. Det ?r fr?mst anm?lningarna av misshandel mot barn 0–6 ?r och misshandel mot kvinna ?ver 18 ?r som ?kat.

Statistiken kan laddas ner p? www.bra.se


Ytterligare information: Leif Petersson 08-401 87 35, Tove Sporre

Att tolka anm?lningsstatistiken:
Statistiken ?ver anm?lda brott anv?nds f?r att f?lja upp, bed?ma, planera och utveckla r?ttsv?sendets arbete. Men den visar bara en del av den faktiska brottsligheten. F?r att f? en b?ttre helhetsbild m?ste den kompletteras med andra k?llor, som offer- och sj?lvdeklarationsunders?kningar.

PRESSTJ?NST: jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsf?rebyggande r?det (Br?) ?r en myndighet som verkar f?r att brottsligheten minskar och tryggheten ?kar i samh?llet genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsf?rebyggande arbete. Br? producerar ?ven den officiella kriminalstatistiken, utv?rderar reformer, bedriver forskning och st?djer lokalt brottsf?rebyggande arbete. www.bra.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved