Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Aktieanalytiker tilldelas varning

2011-01-13

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern har vid tv? tillf?llen brutit mot sitt f?retags interna regler om att beg?ra f?rhandstillst?nd f?r egna v?rdepappersaff?rer och i sju fall ?vertr?tt f?retagets interna regler om att anm?la f?r?ndringar i innehav avseende finansiella instrument.

Hos det till SwedSec anslutna f?retaget g?ller s?rskilda krav f?r analytikers egna v?rdepappersaff?rer. Dessutom har f?retaget regler - som grundar sig p? Svenska Fondhandlaref?reningens regler – om att de anst?llda ?r skyldiga att anm?la innehav och f?r?ndring i innehav av finansiella instrument till arbetsgivaren. Syftet med reglerna ?r att undvika intressekonflikter och att uppr?tth?lla f?rtroendet f?r f?retaget och v?rdepappersmarknaden.

SwedSecs Disciplinn?mnd noterar att den otill?tna handeln berott p? slarv och missf?rst?nd och att samtliga aff?rer varit av mindre omfattning. Men med h?nsyn till de aktuella reglernas betydelse f?r f?rtroendet p? v?rdepappersmarknaden tilldelas den licensierade analytikern en varning.

Disciplinn?mndens hela beslut i anonymiserad form finns att l?sa?<< h?r >>

F?r ytterligare information kontakta:

Katarina Lid?n, vd, 08-5626 0715, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved