Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nyt?nkande vid sn?r?jning av tak

2011-01-14

Problemet med is och sn? p? taken tas p? allt st?rre allvar. Vi uppskattar givetvis detta och hoppas att det kan leda till att v?ra medlemsf?retag f?r st?rre befogenheter vid sn?r?jning av landets tak. Ett stort problem f?r takskottarna ?r att allm?nheten inte respekterar de avsp?rrningar som st?lls ut. Det h?nder att man helt enkelt flyttar p? avsp?rrningarna och till exempel parkerar sin bil d?r sn? och is skall skickas ner fr?n taket, n?got som inneb?r att sn?r?jningen m?ste avbrytas.

F?rhoppningsvis kan den p?g?ende debatten utmynna i att f?retagen som skottar sn?n f?r st?rre befogenheter vid avsp?rrning, att de inte skall beh?va ans?ka om tillst?nd f?r att k?ra fram en skylift d? det h?nger livsfarliga istappar fr?n taken och att det vid riktigt sv?ra omst?ndigheter ist?llet g?r bra att f? hj?lp av polisen.

Ingen ska beh?va k?nna sig os?ker p? v?ra gator och g?ngstr?k men f?r att n? ?nda fram kring problemen g?llande sn? och is p? taken kr?vs det att vi alla hj?lps ?t!


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved