Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Veriscan st?djer globalt inf?rande och certifiering av ISO 27000

2011-01-14

Veriscan har under 2010 haft uppdraget att st?dja inf?rande av ISO/IEC 27001 - den internationella standarden f?r informationss?kerhet, hos en av Sveriges st?rsta IT-tj?nsteleverant?rer. Nu ?r det dags f?r kunden att ta n?sta steg i processen och p?b?rja arbetet med att ?ven certifiera andra delar av organisationen.

Veriscan har f?tt ett nytt avtal med kunden som inneb?r st?d till kunden att n? certifiering p? ytterligare tre siter i olika v?rldsdelar. F?r att skapa nul?gesbed?mningar av informationss?kerheten p? de olika siterna ing?r m?tning i form av Veriscan Rating.

- Arbetet kommer att dra ig?ng under 2011 och det k?nns givetvis mycket positivt att vi har f?tt fortsatt f?rtroende att arbeta med de h?r fr?gorna. Det arbete som vi hittills har genomf?rt hos kunden har skett i Sverige, men nu ska de p?b?rja certifieringsarbetet utanf?r Sveriges gr?nser, vilket kommer inneb?r nya, sp?nnande utmaningar b?de f?r oss och f?r dem, s?ger Daniel Krantz, Veriscans projektledare.

Eftersom ISO 27000-serien ?r en global standard som fungerar internationellt kommer det dock inte inneb?ra s? stora skillnader i arbetss?ttet gentemot hur man arbetat med certifieringen p? den svenska siten. Standarden och certifieringsprocessen ser likadan ut, vilket land ens organisation ?n befinner sig i.

- Kulturella skillnader kommer man f?rst?s inte ifr?n men det ger utmaningen en extra dimension vilket bara ?r stimulerande. Jag tror att vi p? Veriscan kommer att kunna dra stor nytta av att vi deltar i det internationella team som ?r med och utvecklar ISO 27000-serien. Det g?r inte bara att vi k?nner till standarden fr?n grunden utan ?ven att vi ?r insatta i och har erfarenhet av hur olika l?nder ser p? standarden och certifiering, ber?ttar Daniel Krantz.

F?r mer information om ISO 27000 serien: www.sis.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved