Senaste från forumet
« Gå tillbaka

NIGERIA Shell anklagas f?r vilseledande siffror om oljeutsl?pp

2011-01-25

Idag l?mnar Amnesty och Jordens V?nner International in en officiell protest mot oljej?tten Shell f?r ?vertr?delser mot OECD:s riktlinjer g?llande f?retagsansvar.

Protesten g?ller att Shell anv?nt sig av vilseledande och icke tillf?rlitlig information, i syfte att l?gga ?ver ansvaret f?r merparten av oljel?ckaget i Nigerdeltat p? sabot?rer.?

I samband med ett f?rh?r i det nederl?ndska parlamentet den 26 januari, kommer Shell att granskas f?r sin verksamhet i Nigeria och dess p?verkan p? milj? och m?nskliga r?ttigheter.?

I mitten p? 90-talet erk?nde Shell att mycket av oljeutsl?ppen i Nigerdeltat berodde p? f?retagets egna misslyckanden. Numera l?gger Shell det mesta av skulden p? sabot?rer och kriminella: genom att peka p? vilseledande siffror, menar man att sabotage st?r f?r s? mycket som 98 procent av oljeutsl?ppen.

?ven om sabotage ?r ett problem i Nigerdeltat, s? har Amnesty och Jordens V?nner upprepade g?nger ifr?gasatt Shells siffror, som ?ven har blivit starkt kritiserade av milj?grupper. Vid oljeutsl?pp som anses ha f?ranletts av sabotage, medger inte nigeriansk lag n?gra krav p? kompensation gentemot Shell n?r m?nniskor och deras f?rs?rjning drabbas.

- Shells siffror brister totalt vad g?ller trov?rdighet, s?ger Amnestys Audrey Gaughran.?

- De omfattande oljeutsl?ppen ?r ett huvudproblem f?rorsakat av oljeindustrin i Nigerdeltat, men det system som ska utreda oljeutsl?ppen brister totalt vad g?ller oberoende.?

B?de Jordens V?nner och Amnesty har funnit att oljebolagen, i m?nga fall, har en betydande inverkan n?r den officiella orsaken till ett utsl?pp ska fastst?llas.?

Nnimmo Bassey, chef f?r Jordens V?nner i Nigeria tillika ordf?rande f?r det internationella Jordens V?nner, s?ger:

- Vi bevakar utsl?pp regelbundet och v?ra observationer mots?ger ofta informationen fr?n Shell. Flera studier har lagt den st?rre delen av skulden f?r oljeutsl?ppen i Nigerdeltat hos oljebolagen; speciellt Shell. De borde ta sitt ansvar och st?da upp den oreda de f?rorsakat i v?rt land.

Trots upprepade f?rfr?gningar, har Shell ?nnu inte lyckats tydligg?ra sina siffror eller hur de samlat in informationen. Amnesty och Jordens V?nner har dokumenterat fall d?r Shell h?vdar sabotage, medan andra utredningar eller domstolar ifr?gasatt detta.?

Efter att vid upprepade tillf?llen ha h?vdat att 85 procent av oljeutsl?ppen 2008 berodde p? sabotage, ?ndrade sig Shell och sa att siffran var n?rmare 50 procent. Men ingen av siffrorna 85 eller 50 procent har redovisats ordentligt. Dessutom gjorde inte Shell n?stan inget f?r att informera om att man m?lat upp en felaktig bild med anv?ndandet av siffran 85 procent.?

Under mer ?n ett halvt sekel av verksamhet i Nigerdeltat, har Shell gjort ett skr?mmande avtryck n?r det g?ller milj?f?rst?ring. M?nniskornas fiske- och dricksvatten har f?rorenats av olja och jordbruk och gr?dor har f?rst?rts.?

Missbruket av information g?llande orsakerna till oljeutsl?ppen, liksom att Shell och regeringen inte gjort n?got f?r att s?kerst?lla trov?rdiga utredningar, bef?ster ?vergreppen mot m?nskliga r?ttigheter genom att m?nniskor f?rnekas r?ttvisa och ekonomisk kompensation.

Kaj Ran?n, Amnesty Press och mediaPressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved