Senaste från forumet
« Gå tillbaka

USA 13-?rig pojke riskerar livstidsstraff

2011-01-25

Amnesty International har uppmanat amerikanska myndigheter i delstaten Pennsylvania att inte st?lla en mord?talad tretton?rig pojke inf?r r?tta i en domstol f?r vuxna, d? det kan komma att strida mot internationell r?tt.?

I dag ska en domstol i Pennsylvania pr?va ett??verklagande av?ett tidigare beslut att ?tala 13-?rige Jordan Brown som vuxen. Jordan Brown var elva ?r n?r han anklagades f?r att ha skjutit ihj?l sin pappas f?stm? och han ?talades f?r tv? fall av mord d? offret var gravid i ?ttonde m?naden.

Enligt lagstiftning i Pennsylvania ska en r?tteg?ng g?llande ?tal f?r mord automatiskt h?llas i en vuxendomstol, oavsett den ?talades ?lder. ?talas Jordan Brown som "vuxen" och d?ms f?r mord riskerar han livstidsstraff utan m?jlighet till ben?dning.

- Att st?lla en ung pojke som Jordan Brown inf?r ett livstidsstraff utan m?jlighet till ben?dning ?r chockerande, inte minst i ett land som s?ger sig vara progressivt g?llande m?nskliga r?ttigheter och det ?r dessutom of?renligt med internationell r?tt, s?ger Susan Lee,?chef f?r Amnesty Internationals Amerikaavdelning.?

USA och Somalia ?r de enda l?nder som inte har ratificerat FN:s barnkonvention som f?rbjuder livstidsstraff utan m?jlighet till ben?dning f?r barn under 18.?

Jordan Brown ?r den yngste person Amnesty k?nner till som riskerar att d?mas till livstid. USA ?r ocks? det enda land i v?rlden som d?mer barn till livstid utan ben?dning - och man g?r det regelbundet.
Idag avtj?nar 2 500 personer livstids f?ngelse utan ben?dning i USA f?r brott de begick innan 18 ?rs ?lder.?

Amnesty uppmanar USA att anpassa sina lagar till internationella normer g?llande behandlingen av barn anklagade f?r brott.

Yvette Lindholm
Amnesty Press och media


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved