Senaste från forumet
« Gå tillbaka

TUNISIEN En agenda f?r f?r?ndring

2011-01-25

De som nu har makten i Tunisien har en unik m?jlighet att bryta med den tidigare presidentens 23 ?r av ?vergrepp och att genomf?ra grundl?ggande och varaktiga reformer, s?ger Amnesty i en uppmaning till den ?verg?ngsregering som har i uppgift att arrangera val i Tunisien.?

- M?nskliga r?ttigheter f?r inte bli ett "fritt val" i den nya regeringens program utan m?ste utg?ra sj?lva basen om de tunisiska institutionerna ska garantera r?ttvisa och kunna h?llas ansvariga, s?ger Claudio Cordone, chef f?r Amnestys utredningsavdelning och landprogram. ?

Amnesty har v?lkomnat den nya regeringens l?fte att samtliga politiska f?ngar ska friges men i dokumentet Tunisia: Human Rights agenda for change presenteras en lista ?ver andra br?dskande och genomgripande fr?gor som m?ste ?tg?rdas.?

Under de senaste veckornas protester, som ledde till att den tidigare presidenten l?mnade landet, har polisen haft oinskr?nkt makt att anv?nda d?dligt v?ld mot demonstranter. Det beh?vs klara regler f?r n?r och hur v?ld f?r anv?ndas och ingen i Tunisiens s?kerhetsapparat ska anses st? ?ver lagen.

Myndigheterna m?ste offentligt ta avst?nd fr?n tortyr och verka f?r att ?tg?rder omedelbart vidtas f?r att stoppa tortyren genom att st?lla dem inf?r r?tta som givit order om, sj?lva utf?rt eller f?rs?kt d?lja tortyr. De som torterats m?ste f? uppr?ttelse.?

Det tunisiska folket m?ste kunna lita p? att de ska f? en korrekt behandling av sitt r?ttsv?sende. Domare ska vara oberoende om de ska kunna skydda medborgarnas r?ttigheter.

Alla lagar som kriminaliserar tunisiernas fredliga anv?ndande av yttrande- f?renings- och m?tesfrihet m?ste upph?vas. Trakasserierna av tidigare politiska f?ngar m?ste upph?ra, bland annat restriktioner som f?rbjuder dem att resa utanf?r Tunisien.?

Grundorsakerna till den senaste tidens protester m?ste ?tg?rdas, det g?ller diskriminering, makt?vergrepp och den or?ttvisa f?rdelningen av n?dv?ndiga samh?llstj?nster.

Reformer kommer att vara verkningsl?sa utan ordentliga utredningar av de de ?vergrepp som begicks under den tidigare presidenten, Ben Alis, ?r vid makten, anser Amnesty.

Human Rights agenda for change ttp://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/008/2011/en/a91e3157-440f-45e5-bc77-4c80d35d6598/mde300082011en.pdf

L?s ocks? Amnestys rapportering om de senaste veckornas h?ndelser i Tunisien

Politiska f?ngar sl?pptahttp://www2.amnesty.se/hem.nsf/allaperlandnet19/D49755E2F88CEE93C125781D00758CF1

M?nskliga r?ttigheter m?ste respekteras ?ven i ett krisl?ge http://www2.amnesty.se/hem.nsf/allaperlandnet19/476CFA24B1AD0974C125781A005113C7

Diana Eltahawys blogg fr?n Tunis: Twelwe hours that shook Tunisia, trapped in my hotel room

Tunisia: The day after (15 januari)

Tunisia: Licence to “shoot on sight” must be rescinded (14 januari)


Authorities urged to release or charge Tunisian activists (14 januari)


V?ldet och ?vergreppen mot protesterna m?ste upph?ra (11 januari)


Tunisians must be allowed to protest peacefully without fear (6 januari)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved