Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kammarr?tten till?ter viss kamera?vervakning i gymnasieskolor

2011-01-25

Kammarr?tten i Stockholm, inklusive Migrations?verdomstolen
Kammarr?tten i Stockholm till?ter kamera?vervakning av elevsk?p men inte av korridorer, lektionssalar och liknande utrymmen. Det framkommer i tv? domar som avgjorts idag.

Kammarr?tten har avgjort tv? domar som r?r kamera?vervakning inomhus i tv? gymnasieskolor. Det ?r utbildningsn?mnden i Stockholms stad som, f?r att minska skadeg?relse och st?lder, vill kamera?vervaka bland annat allrum, korridorer och elevsk?p.

Kammarr?tten anser att kamera?vervakning av lektionssalar, korridorer och liknande utrymmen generellt sett m?ste betraktas som ett intr?ng i elevers och skolpersonals personliga integritet. F?r att kamera?vervakning inte ska vara kr?nkande enligt personuppgiftslagen ska det st? klart att det finns ett p?tagligt behov av en s?dan ?vervakning och att alternativa ?tg?rder pr?vats men visat sig vara otillr?ckliga. Behovet av ?vervakning ska ocks? v?ga tyngre ?n de enskildas integritetsintresse.

Kammarr?tten konstater att utbildningsn?mnden i Stockholms stad har visat att det finns ett p?tagligt behov av att skydda elevsk?p mot bland annat st?lder i ber?rda gymnasieskolor och de kameror som endast riktats mot och ?vervakar sk?pen inte utg?r en kr?nkning av enskildas personliga integritet. Kammarr?tten ger d?rf?r utbildningsn?mnden r?tt att ha ?vervakningskameror som riktar sig mot elevsk?pen, men till?ter inte i dessa m?l kameror som t ex ?vervakar bibliotek och allrum.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved