Senaste från forumet
« Gå tillbaka

”R?tt ljus” - ?r det alkol?sen eller handhavande som felar?

2011-01-26

- Att detektera alkohol i utandningsluften ?r en avancerad process som kr?ver stor noggrannhet i m?ttekniken, s?ger Thomas Bergdahl, ansvarig f?r Dr?ger Alkol?s i Sverige.

N?r det g?ller Transportstyrelsens villkorade k?rkortsprogram s? g?ller sk?rpta krav f?r klienterna bland annat med ?terbl?s under f?rd och t?tare serviceintervall d?r alkol?sets h?ndelselogg f?rs ?ver till en server. Ur den informationen f?r klientens handl?ggare p? Transportstyrelsen information om utandningsprov, tjuvstarter och annat som ?r viktigt f?r bed?mningen av klientens f?rehavanden och fortsatta verksamhet.
I f?reskrifterna som deltagarna f?r inf?r sitt deltagande framg?r det tydligt vad han/hon ska t?nka p? innan t.ex. ett utandningsprov. Man ska inte ?ta eller dricka n?got 10 minuter innan ett utandningsprov, och man ska dessutom sk?lja munnen med vatten. Detta ?r viktigt att t?nka p? d? m?nga vanliga livsmedel inneh?ller alkohol, d?r rester i munh?lan l?tt detekteras av alkol?set, s.k. munalkohol.
De blir ocks? tydligt informerade om att alla former av hygienprodukter f?r munh?la, t.ex. munsk?lj, inte kan anv?ndas d? vissa av dem inneh?ller alkohol. Spolarv?tska och andra typer av reng?ringsmedel och desinfektionsmedel f?r inte f?rvaras i fordonets kup?utrymme, d? ?ven de ofta inneh?ller alkohol.
Deltagarna i programmet f?r underteckna ett avtal d?r de bekr?ftar att de tagit del av och f?rst?tt de regler och anvisningar som finns samt f?rbinder sig att anv?nda alkol?sen p? ett korrekt s?tt. Tyv?rr kan man se att det inte alltid efterlevs, och d? ?r det l?tt att skylla p? felaktigt fungerande alkol?s som anledning till ?vertr?delserna.
Transportstyrelsen utesluter inte klienter enbart baserat p? misstanke om 1 positivt utandningsprov (t.ex. munalkohol). Information fr?n ordinationsl?kare, blodprov och alkol?sets h?ndelselogg konsulteras alltid innan beslut fattas.

Regelverket f?r Transportstyrelsens bed?mningar kommer att ?ndras per 2012-01-01, grundtanken i Transportstyrelsens villkorade k?rkortsprogram kvarst?r; att villkorat k?rkort ska ses som en m?jlighet att p? ett s?kert s?tt k?ra bil efter en rattfylleridom.

Dr?ger, som ?r en av tv? leverant?rer av alkol?s i programmet, erbjuder enbart nya alkol?s d? vi f?redrar att klienterna beh?ller sitt alkol?s efter villkorstidens slut. Anv?ndande av nya alkol?s inneb?r ocks? att drifts?kerhet, kvalit? och m?tnoggrannhet blir b?ttre ?n f?r ett begagnat alkol?s. Modern teknik i alkol?set har funktioner f?r att f?rhindra att felaktiga m?tningar sker.

Dr?gers alkol?s ?r ocks? det alkol?s som MHF rekommenderar f?r denna verksamhet. Alkol?set ?r godk?nt enligt CENELEC:s Europeiska standard och dess svenska motsvarande norm SS-EN: 50436-1 f?r personer d?mda f?r rattfylleri samt 50436-2 f?r frivillig- och kvalitetss?krande anv?ndning. Dessutom ?r det enligt g?llande lagkrav givetvis E-godk?nt.


F?r ytterligare information, se www.drager.se eller kontakta:
Thomas Bergdahl
KG Knutsson AB
Tfn: 08-92 34 34, Mobil: 070-316 34 34
thomas.bergdahl@kgk.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved