Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Tingsr?tter f?resl?s l?ggas samman

2011-01-26

Domstolsverket har tagit fram en promemoria om den framtida organisationen f?r vissa av de tingsr?tter som tidigare ansvarade f?r den fastighetsr?ttsliga inskrivningsverksamheten. Domstolsverket f?resl?r att fyra av dessa tingsr?tter l?ggs samman med annan domstol. F?rslaget g?r nu ut p? remiss.

Domstolsverket har sett ?ver tingsr?ttsorganisationen f?r vissa av de tingsr?tter som tidigare har haft ansvar f?r inskrivningsverksamhet. Inskrivningsverksamheten f?rdes 2008 ?ver fr?n Sveriges Domstolar till Lantm?teriet. Mot den bakgrunden har Domstolsverkets promemoria tagits fram.

Domstolsverkets f?rslag
I den promemoria som Domstolsverket har tagit fram f?resl?s att:

  • Eksj? och J?nk?pings tingsr?tter b?r l?ggas samman, med J?nk?ping som kansliort.
  • H?ssleholms och Kristianstads tingsr?tter b?r l?ggas samman, med Kristianstad som kansliort.
  • Mora och Falu tingsr?tter b?r l?ggas samman, med Falun som kansliort.
  • Norrt?lje och Attunda tingsr?tter b?r l?ggas samman, med Sollentuna som kansliort.

- Domstolsverket har ansvar f?r att utifr?n ett l?ngsiktigt perspektiv se till att Sveriges Domstolar ?r b?rkraftiga i sin d?mande och administrativa verksamhet. Domstolarna m?ste ha f?ruts?ttningar f?r specialisering, kompetensutveckling och en v?l fungerande beredningsorganisation. F?r att kunna garantera en l?ngsiktigt h?llbar verksamhet, och f?r att klara framtida rekryteringsbehov, kr?vs att domstolarna har en viss storlek. D?rf?r f?resl?r vi dessa sammanl?ggningar, s?ger Domstolsverkets generaldirekt?r Barbro Thorblad.

Remissinstanserna s?ger sitt
F?rslaget har g?tt ut p? remiss till ber?rda domstolar, n?mndemannaf?reningar, fackliga organisationer, kommuner, regionala organ och ?vriga myndigheter. Remissinstansernas yttranden l?mnas till Domstolsverket senast den 11 mars. D?refter behandlas remissvaren innan Domstolsverket ?verl?mnar ett slutligt f?rslag till regeringen, som ansvarar f?r att fatta beslut om domstolarnas yttre organisation.

Bifogade filer:


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved