Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sk?rpt straff f?r k?p av sexuell tj?nst

2011-01-27

Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver ett f?rslag om ?ndring i brottsbalken.

F?rslaget inneb?r att straffmaximum f?r k?p av sexuell tj?nst h?js fr?n f?ngelse i sex m?nader till f?ngelse i ett ?r. Syftet med sk?rpningen ?r att skapa ytterligare utrymme f?r en mer nyanserad bed?mning av straffv?rdet vid allvarliga fall av k?p av sexuell tj?nst.

Omst?ndigheterna vid enskilda brott mot f?rbudet mot k?p av sexuell tj?nst kan variera, ibland mycket. Omst?ndigheterna b?r i st?rre utstr?ckning ?n i dag f? genomslag vid bed?mningen av straffv?rdet. Detta g?ller ?ven s?dana omst?ndigheter som talar i sk?rpande riktning. Exempel p? omst?ndigheter som b?r tala f?r en str?ngare bed?mning ?r att den som utf?r en sexuell tj?nst befinner sig i en skyddsl?s eller annars utsatt situation, kanske p? grund av ett psykiskt funktionshinder, m?rkbar alkohol- eller annan drogp?verkan eller att hon eller han ?r ett offer f?r m?nniskohandel.

Lag?ndringen f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2011.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved