Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Eka Chemicals vill att H?gsta domstolen pr?var nationellt intressant milj?dom

2011-01-28

Eka Chemicals vill att H?gsta domstolen pr?var milj??verdomstolens dom kring hur historiska markf?roreningar p? f?retagets anl?ggning i Bohus, V?stra G?taland ska hanteras.

- V?rt ansvar ?r stort och omfattande. Vi vill och ska minimera dagens milj?p?verkan av v?r snart 100-?riga verksamhet i Bohus. Vi har redan, under de senaste 15 ?ren, investerat ?450 miljoner kronor i olika milj??tg?rder, s?ger Ann Lindg?rde, platschef Eka Chemicals, Bohus.

Eka Chemicals anser att milj??verdomstolens dom b?r justeras s? att f?retaget ges b?ttre m?jlighet att utreda vilka ?tg?rder som ?r mest effektiva innan slutliga villkor fastst?lls.

?verklagandet ber?r ?ven vilken lag och praxis som till?mpas vid historiska markf?roreningar, vilket p?verkar hur kostnaderna f?rdelas mellan industrin och staten.

- Vi menar att fr?gan om hur milj?lagstiftningen till?mpats ?r av principiellt intresse. Domen har en omfattande inverkan inte bara p? Eka Chemicals utan ?ven ?vrig industri som har bedrivit milj?p?verkande verksamhet under l?ngt tid i Sverige, s?ger Mikael Lundholm, advokat, Fr?berg & Lundholm Advokatbyr?.

F?r att undvika tidsf?rdr?jning har Eka Chemicals inlett ett f?rprojekt f?r att kunna ut?ka den skyddsbarri?r som redan finns mot G?ta ?lv. Denna barri?r f?rhindrar att f?roreningar n?r ?lven.

Eka Chemicals har varit verksamt i Bohus sedan 1924. Anl?ggningen ligger ca 20 kilometer norr G?teborg och syssels?tter omkring 500 anst?llda. Ut?ver ett flertal produktionsanl?ggningar finns h?r bland annat f?retagets globala forskningscentra samt ledningen f?r Europaverksamheten.

---

F?r mer information kontakta:
Ann Lindg?rde, platschef,? Eka Chemicals Bohus +46 709 57 75 65
Maria Smeder, Milj?chef Norden, AkzoNobel, +46?706 52 51 51
Mikael Lundholm, advokat Fr?berg & Lundholm Advokatbyr?, + 46 08 662 79 40

?verklagandet har diarienummer T5708/2010 hos H?gsta domstolen


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved