Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svea hovr?tt har idag meddelat dom i "Manga-m?let"

2011-01-28

Hovr?tten har i dag meddelat dom i m?let mot den man som av Uppsala tingsr?tt d?mdes f?r barnpornografibrott d?rf?r att han innehaft 51 tecknade s.k. mangabilder.

Hovr?tten konstaterar i domen att brottsbalkens f?rbud mot innehav av pornografiska bilder som skildrar barn omfattar alla slags bilder, ?ven tecknade. Sk?let till att det straffbara omr?det har utstr?ckts till att g?lla ?ven tecknade bilder ?r att s?dana bilder anses kr?nkande f?r barn ?ver huvud taget och inte bara f?r det barn som kan ha anv?nts som modell.

Efter en genomg?ng av utredningen i m?let har hovr?tten kommit fram till att det betr?ffande fyra bilder inte med tillr?cklig grad av s?kerhet kan sl?s fast att de f?rest?ller barn i lagens mening. Hovr?tten har vidare gjort den bed?m-ningen att det betr?ffande ?tta bilder ?r tveksamt om de ?r pornografiska i den mening som avses i straffbest?mmelsen om barnpornografibrott. Betr?ffande ?vriga 39 bilder finner hovr?tten att de ur ett straffr?ttsligt perspektiv ?r att bed?ma som pornografiska bilder av barn.

Hovr?tten d?mer d?rf?r, liksom tingsr?tten, den ?talade mannen f?r barnpornografibrott, ringa brott, till dagsb?ter.

F?r best?llning av domen:
Svea hovr?tts arkiv, tel. 08-561 673 30.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved