Senaste från forumet
« Gå tillbaka

– Vad k?nde du till om kaoset p? S?PO, Beatrice Ask?

2011-01-28

Peter Persson (S) KU-anm?ler Beatrice Ask f?r brister i redovisning.

– Peter Persson, riksdagsledamot (S) KU-anm?ler justitieminister Beatrice Ask f?r att f? klarlagt vad hon och regeringen k?nde till om f?rh?llandena p? S?PO, d?r JO uppt?ckte allvarliga brister i hanteringen av upptagningar och uppteckningar fr?n hemlig teleavlyssning och tele?vervakning.
Justitieombudsmannens granskning visade att det fanns ”en faslig oreda” i ansvarsf?rh?llanden och rutiner f?r att verkst?lla ?klagares beslut om f?rst?relse, ”vilket i sin tur medf?r att straffr?ttsligt ansvar blir i det n?rmaste om?jligt att utkr?va.”
– Om verksamheten ?r s? illa organiserad ?r det om?jligt att garantera att integritetsk?nslig information som insamlas via hemliga tv?ngsmedel hanteras p? ett korrekt s?tt, s?ger Peter Persson.
Regeringen ska varje ?r redovisa f?r riksdagen hur reglerna om hemlig teleavlyssning och tele?vervakning till?mpats.
– Men det saknas redovisning av de brister JO uppdagade f?r 2008 trots att de m?ste ha varit k?nda f?r regeringen n?r redovisningen sammanst?lldes. De gavs ju stort utrymme i media. Riksdagen har r?tt att f? en fullgod redovisning av hur de hemliga tv?ngsmedlen hanterats, s?ger Peter Persson.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved