Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rebygga skulder l?nsamt f?r kommunerna

2011-01-31

M?nga kommuner i Sk?ne har sv?rt skuldsatta innev?nare i j?mf?relse med ?vriga landet. D?rf?r bes?ker Kronofogden och Konsumentverket och Yrkesf?reningen f?r budget- och skuldr?dgivare, dessa kommuner, Tomelilla, ?storp, Skurup, Sj?bo och Trelleborg.

Under f?rsta halvan av februari tr?ffar Kronofogden och Konsumentverket och Yrkesf?reningen f?r budget- och skuldr?dgivare, politikerna i kommuner Sk?ne f?r att uppm?rksamma ?verskulds?ttning och diskutera hur kommunen kan arbeta f?rebyggande.

I hela Sk?ne har drygt 53 000 personer skulder hos Kronofogden. Den totala skulden uppg?r till dryga 8 675 miljoner kronor, visar en ny unders?kning fr?n Kronofogden och Konsumentverket. n?stan 5 400 av de skuldsatta ?r ungdomar mellan 18-25 ?r.

– Vi ser att m?nga skuldsatta har det sv?rt att komma ur skuldf?llan och att det kan leda till ett livsl?ngt utanf?rskap, s?ger Annika Sydberger Norrman fr?n Kronofogden. ?verskulds?ttningen kostar samh?llet 30-50 miljarder ?rligen.

– Det ?r inte bara individen som tj?nar p? en v?l fungerande budget-och skuldr?dgivning, s?ger Margareta Lindberg fr?n Konsumentverket. Vi ?r ?vertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det f?rebyggande arbetet och p? s? s?tt minska utbetalningar genom exempelvis f?rs?rjningsst?d.

– Vi vet att v?rt arbete i kommunerna kan bidra till att f?rebygga ?verskulds?ttning, s?ger Ingela Pedersen, ordf?randen i Budget-och skuldr?dgivarnas f?rening. Vi har tillsammans ett ansvar att hj?lpa skuldsatta kommuninnev?nare att ?ndra p? sin situation

Kontaktpersoner:
Annika Sydberger Norrman, Kronofogden
Tel. 010 – 57 34 118, 070 – 60 54 778

Margareta Lindberg, Konsumentverket
Tel. 054-19 40 62

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved