Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?kad bastrygghet med ny medlemsf?rm?n

2011-01-31

Fr?n och med den 1 januari 2011 ing?r en Volont?rsf?rs?kring i medlemskapet f?r Arbetsgivaralliansens medlemmar. Arbetsgivaralliansen erbjuder dessutom sina medlemmar att teckna ytterligare tv? f?rm?nliga till?ggsf?rs?kringar- en Organisationsf?rs?kring och en Sjukv?rdsf?rs?kring.

- F?rs?kringspaketet ?r en viktig ?tg?rd eftersom de som g?r frivilliginsatser i v?ra medlemsorganisationer ofta ?r helt of?rs?krade. D?rf?r ?r det roligt att ?ka medlemsnyttan genom dessa f?rs?kringar, s?ger Arbetsgivaralliansens f?rbundsdirekt?r Kenth Naucl?r.

Trots att det i Sverige utf?rs omkring 300.000 ?rsarbeten per ?r inom den ideella sektorn, har volont?rer tidigare ofta varit of?rs?krade mot skador framkallade av olycksfall. Arbetsgivaralliansen har nu d?rf?r tecknat en Volont?rsf?rs?kring som ger en bastrygghet till f?rtroendevalda och frivilligarbetare som f?r en ringa eller ingen ers?ttning alls g?r frivilliga insatser f?r Arbetsgivaralliansens medlemsorganisationer. Volont?rsf?rs?kringen ?r en olycksfallsf?rs?kring och ger ett ekonomiskt skydd vid olycksfall. Den ger ers?ttning vid till exempel utslagna t?nder, v?rdkostnader och s?nderslagna glas?gon. F?rs?kringen ger dessutom ers?ttning vid best?ende men.

Ut?ver Volont?rsf?rs?kringen erbjuder Arbetsgivaralliansen sina medlemsorganisationer att, via Folksam och Hannover Care, teckna tv? f?rm?nliga till?ggsf?rs?kringar:

Organisationsf?rs?kringen har en bra omfattning till en l?g premie med l?g sj?lvrisk. Den t?cker f?r bland annat avbrott i verksamheten, f?rm?genhetsbrott, styrelseansvar, egendom och r?ttsskydd.

Sjukv?rdsf?rs?kringen ?r en enkel och trygg v?rdf?rs?kring som via privatv?rd med v?rdn?tverk, garanterar snabb tillg?ng till v?rd f?r anst?llda och deras familjemedlemmar. F?rs?kringen omfattar bland annat privat sjukhusv?rd, cancerv?rd, hemhj?lp och missbruksavv?njning. F?rs?kringen inneb?r tillg?ng till sjukv?rdsservice dygnet runt och ett v?rdn?t med cirka 100 kliniker och 1600 specialister inom Norden och Tyskland.?

F?r ytterligare information:

Allians F?rs?kringsf?rmedlare
tel. 08-700 51 70
info@allians.com
www.allians.com


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved