Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnav?rden

2011-01-31

?vergreppen i den sociala barnav?rden forts?tter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas f?r att f?rebygga, uppt?cka och ?tg?rda vanv?rd och ?vergrepp. Det rapporterar G?teborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Uppr?ttelseutredningen.

Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnav?rden. Barnombudsmannen har m?jlighet att tillgripa r?ttsliga befogenheter. Det inneb?r att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter f?r att diskutera brister i deras till?mpning av barnkonventionen.

– F?rekomsten av allvarliga missf?rh?llanden bekr?ftas av de barn och unga, placerade i den sociala barnav?rden, som jag och mina medarbetare m?tt och lyssnat till under 2009-2010, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Deras erfarenheter vittnar om att r?ttsos?kerhet och bristande respekt f?r barnens r?ttigheter tillh?r vardagen ?n idag. Dessa brister uppm?rksammade vi regeringen p? i v?r senaste ?rsrapport.

Barnombudsmannen har ocks? nyligen skickat en enk?t till landets 290 kommuner. Kommunerna har besvarat fr?gor om hur socialtj?nsten genomf?r utredningar och fattar beslut om placering. Hur kommunen f?ljer barnets eller den unges vistelse i HVB eller familjehem och agerar vid missf?rh?llanden. Vilken efterv?rd som finns f?r barn och unga som varit omh?ndertagna samt hur man hanterar v?rdnads?verflyttningar.

Det har varit s?rskilt viktigt att f? reda p? hur barn och unga som omh?ndertas kommer till tals och f?r k?nnedom om sina r?ttigheter. En prelimin?r bearbetning av materialet visar p? omfattande brister n?r det g?ller socialn?mndernas riktlinjer och rutiner f?r uppf?ljning av placerade barn.

– Det ?r inte acceptabelt. Kommunerna har det yttersta ansvaret f?r barn som placeras. Vi kommer att f?lja upp v?r kommunenk?t och kalla tio kommuner till en f?rdjupad dialog om hur de f?ljer upp barn som ?r omh?ndertagna, s?ger Fredrik Malmberg.

Resultatet av Barnombudsmannens uppdrag 2010 att lyssna till barn och unga p? HVB och i familjehem redovisas f?r barn- och ?ldreminister Maria Larsson den 4 mars.

– Samh?llet har ett mycket stort ansvar n?r ett barn omh?ndertas. Barnet har r?tt att v?xa upp i trygghet, f? tillg?ng till bra utbildning och god h?lsov?rd, s?ger Fredrik Malmberg.

Presskontakt:

Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen +46 (0)8?692 29 64.

?

Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved