Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ulla Hamilton: Riktad kontroll av avfallsh?mtning ger fler vita abonnemang

2011-02-01

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarr?det Ulla Hamilton (M)

P? uppdrag av trafik- och renh?llningsn?mnden har trafikkontoret sedan v?ren 2010 gjort kontroller f?r att identifiera verksamheter som har mer avfall ?n vad som ?r registrerat. Trafikkontorets kontroller har resulterat i en kraftig ?kning av abonnerad avfallsvolym bland de restauranger och caf?er som granskades.

– Den ?kade abonnemangsvolymen ?r en mycket positiv utveckling d?r trafikkontorets ut?kade kontroll och uppf?ljning har gett tydlig effekt, s?ger Ulla Hamilton (M), trafikborgarr?d i Stockholms stad och ordf?rande i trafik- och renh?llningsn?mnden.

– Genom en ?kad och systematisk uppf?ljning av avfallshanteringsabonnemangen i Stockholm minskar vi risken f?r svarth?mtning. Trafikkontorets uppf?ljning av avfallsabonnemangen ?r en del i stadens st?ndiga kvalitetsarbete – ett arbete som vi m?ste forts?tta, s?ger trafikborgarr?det Ulla Hamilton (M).

– Den kraftigt ?kade abonnemangsvolymen f?r den granskade kategorin verksamheter tyder p? att det finns mer arbete att g?ra. Det ?r viktigt att avtalen f?r avfallsh?mtning st?mmer med den m?ngd avfall som h?mtas. Det ?r en f?ruts?ttning f?r att vi ska kunna erbjuda stockholmarna – n?ringsidkare och privatpersoner – en milj?m?ssig, kostnadseffektiv och serviceinriktad avfallshantering, s?ger trafikborgarr?det Ulla Hamilton (M).

Fakta om granskningen:
Trafikkontoret har p? uppdrag av trafik- och renh?llningsn?mnden sedan v?ren 2010 gjort kontroller av sopabonnemang f?r att identifiera verksamheter som har mer avfall ?n vad som uppges i kontorets register. Vid den senaste kontrollen av 1600 restauranger och caf?er med n?ringstillst?nd fanns 1000 stycken att finna i kontorets register. Efter ytterligare kontroll plockades ytterligare 300 bort d? de fanns i registret. De kvarvarande 300 har d?refter unders?kts ytterligare.

I dessa fall har trafikkontoret kunnat konstatera att avtal saknas eller m?ste f?r?ndras vid 30% (ca 90 st) av dessa verksamheter. H?r har avtal nu tecknats eller justerats f?r r?tt m?ngder. Ytterligare ca 15% (ca 45 st) kr?ver fortsatt utredning f?r att klarl?gga r?tt m?ngder avfall. ?vriga i stickprovet har korrekta m?ngder eller betalar sin soph?mtningsavgift via sitt hyresavtal, ca 50%. ?vriga i stickprovet ?r verksamheter som har upph?rt.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved