Senaste från forumet
« Gå tillbaka

ISRAEL OCH DE OCKUPERADE OMR?DENA

2011-01-31

Palestinsk m?nniskor?ttsaktivist f?ngslad?

Amnesty har uppmanat de israeliska myndigheterna att upph?ra med trakasserierna mot palestinska m?nniskor?ttsaktivister. Detta efter att en v?lk?nd aktivist i Haifa, Amir Makhoul, under s?ndagen d?mdes till nio ?rs f?ngelse plus ett ?rs villkorlig dom.


Efter en uppg?relse, d?mdes Amir Makhoul p? flera punkter f?r spionage och samr?re med fiender till staten Israel. Han stod ursprungligen anklagad f?r ett brott som kunde ha lett till livstids f?ngelse: "att bist? fienden i krig". Denna del av ?talet avskrevs i samband med att Amir Makhoul gick med p? uppg?relsen.?

- Amir Makhouls f?ngelsedom ?r en v?ldigt orov?ckande utveckling och vi kommer att s?tta oss in i detaljerna kring domen s? fort vi kan, s?ger Amnestys bitr?dande chef f?r Mellan?stern och Nordafrika, Philip Luther.?

- Amir Makhoul ?r v?lk?nd f?r sitt engagemang inom m?nskliga r?ttigheter f?r palestinier som bor i Israel och f?r dem som lever under israelisk ockupation. Vi befarar att detta ?r den egentliga orsaken till att han har blivit f?ngslad. Vi ?r ?ven extremt oroliga ?ver anklagelserna att han skulle ha torterats och blivit illa behandlad efter att ha gripits i gryningen under en polisr?d mot hans hem den 6 maj f?rra ?ret; liksom ?ver det faktum att han nekades att tr?ffa sina advokater de f?rsta tolv dagarna i h?ktet; samt att israeliska myndigheter f?rbj?d all mediebevakning om fallet.?

Enligt israelisk lag, kan man bli d?md f?r "spionage" ?ven om informationen som l?mnas ?ver till ett "fiendeombud" ?r allm?nt k?nd och trots att det inte f?religger n?gon avsikt att ?samka skada genom att vidaref?rmedla informationen.?

?klagarsidan h?vdade att en jordansk samh?llsaktivist som Amir Makhoul varit i kontakt med i sj?lva verket var en Hizbollah-agent och att Amir Makhoul ska ha gett honom information om platsen f?r en milit?rbas samt flera av s?kerhetstj?nstens kontor.?

Amir Makhouls bek?nnelse st?r till grund f?r domen, trots anklagelserna om att han utsattes f?r tv?ng och tortyr. Det har ?ven kommit fram att informationen som han p?st?s ha l?ckt redan var allm?nt k?nd.?

F?ngelsedomen sammanfaller med ett ?kat tryck mot m?nniskor?ttsaktivister i Israel: regerings- och parlamentsmedlemmar har anklagat dem f?r att vara "anti-israeliska" och opatriotiska eftersom de rapporterat om och bedrivit kampanjer f?r att uppm?rksamma brott mot m?nskliga r?ttigheter.?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved