Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO m?ste alltid st? p? de utsatta minoriteternas sida

2011-02-01

- Katri Linna har genom sitt arbete som diskrimineringsombudsman bidragit till att h?ja medvetenheten om att de m?nskliga r?ttigheterna utg?r en odelbar helhet, och att diskriminering i Sverige kan ske p? grund av k?n, sexuell l?ggning, religi?s tro, etnicitet?eller annan avvikelse fr?n majoritetsnormen. Hon har konsekvent st?tt p? de utsatta minoriteterna sida, vilket DO m?ste g?ra i dagens och framtidens m?ngkulturella Sverige, s?ger? Kristna Socialdemokraters f?rbundsordf?rande Peter Weiderud i en kommentar till beskedet att regeringen beslutat befria? Katri Linna fr?n sitt uppdrag.

- Vi m?ste utg? fr?n att beskeden om orsaken till regeringens st?llningstagande, de personalpolitiska aspekterna, ?r korrekta, och att detta?inte ?r en politisk ambition fr?n regeringen att skapa en mer anpasslig DO-myndighet. Det skulle inneb?ra en f?rsvagning av de m?nskliga r?ttigheternas till?mpning i v?rt land, i en tid n?r de tv?rtom beh?ver st?rkas.

- Vi kommer, tillsammans med Sveriges kvinnor, romer, samer, muslimer, judar,?hbt-personer,?pappersl?sa och m?nga andra, att med sp?nning f?lja regeringens fortsatta agerande i ?rendet. ?Den nya diskrimineringsombudsmannen m?ste vara tydlig i sin myndighetsut?vning och f?ra debatten om diskriminering och dess orsaker p? ett s?dant s?tt att?de m?nskliga r?ttigheterna i Sverige st?rks, s?ger Peter Weiderud.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved