Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rberedelse till brott kriminaliseras i fler fall

2011-02-02


Regeringen har beslutat att ett f?rslag till ut?kad f?rberedelsekriminalisering ska ?verl?mnas till Lagr?det f?r granskning. F?rslaget utg?r det svenska genomf?randet av ett EU-rambeslut och inneb?r att de brottsbek?mpande myndigheterna ges m?jlighet att ingripa p? ett tidigare stadium mot vissa brott.

I lagr?dsremissen konstaterar regeringen att Sverige redan uppfyller de flesta av de ?taganden som f?ljer av EU:s rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Men i n?gra fall f?resl?s att ytterligare brott ska bli straffbara redan p? f?rberedelsestadiet. Det g?ller vissa vinningsbrott som ofta beg?s inom ramen f?r kriminella n?tverk och som inte tidigare har varit straffbelagda som f?rberedelse.

Bland de brott som nu f?resl?s kriminaliserade p? f?rberedelsestadiet finns koppleri, grov f?rskingring, grovt bokf?ringsbrott, grova fall av givande av muta (bestickning), grovt skattebrott, grovt insiderbrott, grovt milj?brott och grova fall av jaktbrott.

Ansvar f?r f?rberedelse till ett brott kan d?mas ut d? brottets utf?rande inte har p?b?rjats men d?r n?gon tar emot eller l?mnar pengar eller annat som betalning f?r ett brott eller f?r att t?cka kostnader f?r utf?randet av ett brott. F?r f?rberedelse kan man ocks? d?ma den som p? olika s?tt tar befattning med n?got som ?r s?rskilt ?gnad att anv?ndas som hj?lpmedel vid brott.

De nya reglerna f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved