Senaste från forumet
« Gå tillbaka

J?mst?lldhetsbonus ?r som ett slag i ansiktet f?r ensamf?r?ldrar

2011-02-10

F?rs?kringskassan har i dagarna skickat ut brev till cirka 40 000 f?r?ldrar som har delat lika p? f?r?ldrapenningen (minst 60 f?r?ldrapenningdagar var) s? att de har m?jlighet att s?ka j?mst?lldhetsbonus (som mest 13?500 kronor). Det ?r de f?r?ldrar som har gemensam v?rdnad om ett barn som har r?tt till j?mst?lldhetsbonus, d?r barnet ?r f?dd eller adopterad efter den 30 juni 2008.

Bonusen ?r en j?mst?lldhets?tg?rd t?nkt att uppmuntra f?r?ldrar att i h?gre utstr?ckning dela p? f?r?ldrapenningdagarna och att ?ka j?mst?lldheten p? arbetsmarknaden. S? l?ngt s? v?l. F?r?ldrapenningdagarna beh?ver i allra h?gsta grad f?rdelas mer lika; under 2010 togs 76,8 procent ut av kvinnor och 23,2 procent av m?n.

Men Sveriges Makal?sa F?r?ldrar vill ocks? peka p? hur or?ttvist och snudd p? skrattretande denna j?mst?lldhets?tg?rd blir f?r ensamf?r?ldrar. Det ?r naturligtvis bra om det finns tv? f?r?ldrar som sk?ter om barnen, i ett gemensamt hush?ll, men om n?gon ska bel?nas s? ?r det v?l ?nd? den ensamme f?r?ldern som jobbar, handlar mat, lagat mat, st?dar, tv?ttar, skjutsar runt m.m. samtidigt som hon eller han ocks? ?r ensam om att betala alla r?kningar och utgifter.

-???????? Egentligen handlar det inte ens om att ge n?gon bonus till f?r?ldrar. Det handlar om att f?rebygga de allt mer ?kande or?ttvisorna och den allt mer ?kande barnfattigdomen, konstaterar generalsekreterare Sophia L?vgren. N?r vi nu konstaterat att ensamf?r?ldrar ?r den grupp som drabbats h?rdast av fattigdom och social utest?ngning s? ?r det mer ?n rimligt att det ocks? utbetalas n?gon form av extra barnbidrag f?r just enf?r?ldershush?ll som endast har en inkomst.

Sveriges Makal?sa F?r?ldrar vill ocks? p?peka att det ?r tydligt att diskriminering i arbetslivet ofta drabbar just ensamf?r?ldern, som ?r ensam om att bl.a. VABba. Alla ?tg?rder f?r en mer j?mst?lld arbetsmarknad borde d?rf?r ocks? inbegripa ensamf?r?ldrarna.

-???????? Som i tidigare situationer kan jag konstatera att det som ?r bra f?r k?rnfamiljs-barnfamiljer inte alltid ?r bra f?r ensamf?r?ldrar och deras barn. Men ?tg?rder som ?r bra f?r ensamf?r?ldrar ?r alltid bra f?r alla barnfamiljer. Det ?r viktigt att t.ex. fler pappor tar ut f?r?ldraledighet f?r en mer j?mst?lld arbetsmarknad, men det ?r precis lika viktigt att en ensammamma slipper spydiga, kr?nkande eller trakasserande kommentarer n?r hon m?ste g? tidigare f?r sjukt barn, inte kan stanna kvar p? ett f?rl?ngt sammantr?de p? kv?llen eller inte vill jobba extra en l?rdag. Inf?r snarast en ensamf?r?lderbonus, och tydligg?r den uppskattning vi alla k?nner inf?r de som f?r b?ra hela b?rdan sj?lva!

?

F?r mer information kontakta sophia.lovgren@makalosa.org eller 08-7201414.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved