Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Hamilton/Samuelsson: B?ttre kontroll av uteserveringars tillg?nglighet

2011-02-10

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarr?det Ulla Hamilton (M)

Bitr. socialborgarr?det Ewa Samuelsson (KD)

Stockholm f?r hundra nya uteserveringar varje ?r. Trafikkontoret redovisar nu det uppdrag som gavs av n?mnden p? hur kontoret b?ttre ska kunna f?lja upp att kraven p? tillg?nglighet till serveringarna f?ljs.

–?Uteserveringar ?r ett trevligt inslag i Stockholm som uppskattas av m?nga. Jag tycker att de ?r ett viktigt inslag p? stadens gator, men de m?ste var tillg?ngliga f?r alla. D?rf?r gav vi trafikkontoret i uppdrag att titta n?rmre p? hur efterlevnaden kan kontrolleras och dokumenteras noggrannare. Jag tycker att f?rslaget som nu presenteras f?r n?mnden ?r bra, s?ger trafikborgarr?det Ulla Hamilton (M).

– Stadens alla n?mnder och styrelser har ansvar f?r att f?rb?ttra tillg?ngligheten. Uteserveringar har n?mnts som ett problemomr?de. D?rf?r v?lkomnar jag att trafikkontoret sk?rper tillsynen av uteserveringarna, s?ger Ewa Samuelsson (KD), bitr?dande socialborgarr?d med ansvar f?r fr?gor som g?ller tillg?nglighet.

F?rslaget som redovisas f?r n?mnden inneb?r att villkoren preciseras i form av ett anslag. Detta g?r det tydligare f?r s?v?l restauranginnehavare som g?ster vad som g?ller. Anslaget kan sedan anv?ndas av restaurangen/kaf?et f?r att visa att de uppfyller de villkor som st?lls av Stock holms stad p? en uteservering. Kontroll p? uteserveringarna ska ske minst en g?ng per s?song och vid anm?lda misst?nkta missf?rh?llanden.

Presskontakt:
F?r kontakt med Ulla Hamilton (M):
08-508 29 222, pressjour (M) i stadshuset

F?r kontakt med Ewa Samuelsson (KD):
076-12 29 911, Markus Nyman, borgarr?dssekreterare

Fakta tillst?nd f?r uteserveringar i Stockholms stad:


  • F?r att placera en uteservering p? offentlig plats kr?vs polistillst?nd. Polistillst?nd handl?ggs av polisen, men samtliga ?renden remitteras till kommunen om kommunen ?r mark?gare. Trafikkontoret kan f?r kommunens del i sitt yttrande dels avstyrka ianspr?ktagandet, varvid tillst?nd ej f?r medges, eller i yttrande tillstyrka ett polistillst?nd. I sambandet med tillstyrkan har kommunen r?tt att st?lla villkor f?r uppl?telsen.
  • I g?llande policy f?r uteserveringar i Stockholms stad tydligg?rs bland annat att de ska vara tillg?ngliga f?r alla och att uppbyggnader bara undantagsvis tillstyrks.
  • Stadsmilj?n ska ocks? beaktas vid m?blering och utformande av avgr?nsning av en uteservering, liksom m?jligheten att st?da kring uteserveringen s? att risken f?r skadedjur minimeras.

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved