Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Socialn?mnderna m?ste ta st?rre ansvar f?r de placerade barnen - Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog

2011-02-10

?

Mot bakgrund av Uppr?ttelseutredningen:

Socialn?mnderna m?ste ta st?rre ansvar f?r de placerade barnen

Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog

I dag presenterar Uppr?ttelseutredningen sina f?rslag. F?rutom att titta p? kompensation f?r placerade barn och unga som utsatts f?r ?vergrepp under ?ren 1920-1980 har utredningen ocks? haft i uppdrag att ta st?llning till om ytterligare ?tg?rder beh?vs f?r de barn som nu ?r i samh?llets v?rd.

Barnombudsmannen har fr?gat samtliga socialn?mnder i landet om de har egna direktiv f?r omh?ndertagande och placering av barn, och vad dessa i s?dana fall s?ger. 241 av landets 290 kommuner har i nul?get besvarat enk?ten.

Resultaten som Barnombudsmannen just nu sammanst?ller visar bland annat att endast var femte socialn?mnd har egna direktiv f?r hur socialtj?nsten ska agera n?r det framkommer missf?rh?llande i familjehem eller HVB (hem f?r v?rd eller boende).

– Missf?rh?llanden i den sociala barnav?rden tillh?r inte historien – de f?rekommer ?n idag. Det ?r socialn?mnden i kommunen som har det yttersta ansvaret f?r barn placerade i den sociala barnav?rden. Det ansvaret m?ste man ta p? betydligt st?rre allvar, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har m?jlighet att tillgripa r?ttsliga befogenheter. Det inneb?r att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter f?r att diskutera hur de till?mpar barnkonventionen.

G?vle, H?rn?sand, J?rf?lla, Kalmar, H?rryda, Motala, Tingsryd, Tran?s, ?sthammar och ?stra G?inge kallas nu till samtal om den sociala barnav?rden. N?gra av kommunernas socialn?mnder har antagit egna direktiv f?r den sociala barnav?rden.??I andra kommuner saknas s?dana direktiv, och vissa kommuner har inte svarat p? Barnombudsmannens enk?t.

I fokus f?r dialogen st?r kommunernas ansvar f?r att barnets r?ttigheter tillgodoses under utredningen och placeringen i familjehem eller HVB, samt hur man f?ljer upp en avslutad placering. Dialogen ?ger rum hos Barnombudsmannen den 31 mars 2011.

– Jag vill diskutera vad som ?r sv?rt och varf?r, och hur kommunerna kan bli b?ttre p? att ta ansvar f?r de omh?ndertagna och placerade barnen. Tanken ?r att dialogen ska vara ett positivt bidrag i kommunernas arbete med placerade barn och ungdomar, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Syftet med dialogen ?r inte att ut?va tillsyn eller att ge kritik i en enskild kommuns hantering och arbete med den sociala barn- och ungdomsv?rden. Samtliga 290 kommuner kommer att f? ta del av resultatet av dialogen.

Den 4 mars ?verl?mnar Barnombudsmannen myndighetens ?rsrapport till regeringen och statsr?det Maria Larsson. I ?rsrapporten presenteras dialogen med drygt 100 barn och ungdomar som nu ?r placerade i familjehem eller HVB. De ber?ttar om hur de upplever den sociala barnav?rden och f?rslag p? f?rb?ttringar presenteras. I samband med ?rsrapporten presenteras ocks? hela resultatet av Barnombudsmannens enk?tunders?kning.

?

Presskontakt:

Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64

?

?

Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved