Senaste från forumet
« Gå tillbaka

TCHAD: Stoppa rekryteringen av barn till v?pnade konflikter

2011-02-10

Pojkar s? unga som tretton ?r blir utnyttjade som soldater av?officerare i Tchads arm? och av v?pnade grupper, enligt en?rapport Amnesty International sl?pper idag.

Mer ?n 40 f?re detta och nuvarande barnsoldater fr?n?Tchad?och Darfur?vittnar i rapporten om hur de lockades att g? med i grupperna.

- Det ?r tragiskt att tusentals barn nekas sin barndom och blir?manipulerade av vuxna att k?mpa i deras krig. De h?r skandal?sa??vergreppen mot barnen m?ste f? ett slut, s?ger Erwin van der Borght,?chef f?r Amnestys Afrikaavdelning.
- Myndigheterna i?Tchad?och de tchadiska och sudanesiska v?pnade?grupperna som verkar i de ?stra delarna m?ste omedelbart stoppa rekryteringen och utnyttjandet av barn under 18.?

N?ra en halv miljon m?nniskor lever i flyktingl?ger i ?stra?Tchad?efter att de tvingats fly sina hem efter v?ldsamheterna i Darfur i v?stra Sudan. Dessa l?ger??r gynnsamma platser f?r rekrytering av barn eftersom de har v?ldigt liten?tillg?ng till utbildning, f? chanser till arbete och ofta har f?rlorat?anh?riga och v?nner i konflikten.

En f?re detta barnsoldat f?r den v?pnade?sudanesiska oppositionsgruppen JEM, R?relsen f?r r?ttvisa och
j?mlikhet, som nu bor i ett av flyktingl?gren i ?stra?Tchad ber?ttar: "Det finns inget att g?ra h?r. Det finns inga jobb, ingen skola, inga?pengar och jag ?r fattig. I JEM f?r jag inte betalt men i strid kan vi?ta saker av fienden".?

Ibland skickas fint kl?dda barn till l?gren med pengar och cigaretter?f?r att lura till sig nya rekryter. De kan erbjuda upp till 500 dollar?till dem som ansluter sig.

Barn i ?ldrarna 13 till 17 anv?nds i n?rstrid och barn?under tio anv?nds i st?rre utstr?ckning som b?rhj?lp eller budb?rare.

Trots att myndigheterna i?Tchad?2007 tillsammans med UNICEF drog ig?ngett demobiliseringsarbete och ett reintegrationsprogram f?r barn som?ing?tt i v?pnade grupper har man lyckats d?ligt. Till st?rsta del beror misslyckandet p? brist p? pengar men?arbetet f?rv?rras av fortsatt os?kerhet i omr?det, extrem fattigdom och
motvilja hos politiker och milit?r att engagera sig i?demobiliseringsprocessen. V?ldigt m?nga f?re detta barnsoldater f?r?inte tillg?ng till programmet.

Amnesty anser att det ?r s?rskilt oroande att inget ansvar utkr?vs av dem som??r misst?nkta f?r brott mot folkr?tten, d?ribland?rekryteringen av barnsoldater. Inget ?tal har v?ckts mot?medlemmar i dessa v?pnade grupper. I september 2010 greps elva m?n i?ett flyktingl?ger d?r de ska ha rekryterat barn men det ?r oklart vad
som h?nde med dem. S? vitt Amnesty vet har dessa m?n inte st?llts inf?r?r?tta.

Den 20 januari 2011 utf?rdade Tchads president Idriss Deby amnesti f?r?de medlemmar i den v?pnade oppositionen, och?f?rst?rkte ytterligare straffriheten f?r folkr?ttsbrotten som beg?tts?i konfliktomr?det.

- Ist?llet f?r att skyddas av amnesti ska de misst?nkta f?rbrytarna?utredas. Individer som misst?nks f?r att ha varit inblandade i?rekryteringen av barnsoldater m?ste st?llas inf?r r?tta, s?ger Erwin van der Borght.
- President Deby m?ste beordra alla sina bef?lhavare att inte?rekrytera barn och att samarbeta med demobiliseringsprogrammen. Det?finns ingen urs?kt f?r att kr?nka barns r?ttigheter, forts?tter han.

Bakgrund
* S?kerhetssituationen ?r h?gst instabil i ?stra?Tchad. Med d?lig?ekonomi och politisk os?kerhet har?Tchad?dragits in i krisen i?grannlandet Darfur. Runt 260 000 flyktingar fr?n Darfur bor i?flyktingl?ger i ?stra?Tchad?ut?ver de
170 000 tchadier som bor i?transitl?ger. Tchadiska och sudanesiska oppositionsgrupper?verkar regelbundet i omr?det. Fler brott mot internationell r?tt beg?s?i konflikten mellan de tv? olika grupperna. L?s mer p?
http://www.amnesty.org/en/library/info/ARF20/012/2010/en
* I slutet av 2010 kr?vde regeringen i Tchad att FN:s trupper,
MINURCAT, skulle l?mna ?stra?Tchad. Detta tillbakadragande kommer troligtvis att ?ka ?vergreppen och f?rsv?ra s?kerhetssituationen i omr?det.


L?s rapporten
Yvette LindholmAmnesty Press och media
--
Elisabeth L?fgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved