Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Otryggheten minskar men sl?r oj?mnt

2011-02-10

Vi blir tryggare, visar den senaste m?tningen i Nationella trygghetsunders?kning (NTU) som Br? publicerar i dag. Men inom vissa grupper ?r tryggheten l?gre. Invandrare till exempel ?r mer utsatta f?r brott, k?nner sig otryggare och har ett l?gre f?rtroende f?r r?ttsv?sendet.

15 procent k?nner sig otrygga n?r de g?r ut sent p? kv?llen i sitt bostadsomr?de, vid den f?rsta m?tningen 2005 var andelen 21 procent. Men bland personer f?dda i ett annat land ?n Sverige ?r andelen otrygga 24 procent. Gruppen ?r ocks? mer utsatt f?r brott mot enskild person, 16 procent j?mf?rt med 11 procent i hela befolkningen. ?ven f?rtroendet f?r r?ttsv?sendet ?r l?gre, 53 procent har stort f?rtroende j?mf?rt med 61 procent i hela befolkningen.

– Personer som ?r f?dda i ett annat land k?nner sig otryggare. Tidigare forskning p? NTU visar att den skillnaden kvarst?r ?ven om man rensar bort effekten av andra viktiga faktorer som k?n, ?lder, inkomst, vilken typ av omr?de man bor i och om man blivit utsatt f?r brott, s?ger ?sa Irlander, utredare p? Br?.

Men utvecklingen g?r ?t r?tt h?ll. Precis som ?vriga befolkningen k?nner sig f?rre invandrare otrygga i dag ?n f?r fem ?r sedan, 24 procent 2010 mot 33 procent 2006.?

Svagt positiv utveckling
NTU bygger p? intervjuer med drygt 14 000 personer och genomf?rs ?rligen av Br?. Unders?kningen m?ter allm?nhetens utsatthet f?r brott och erfarenheter av kontakter med r?ttsv?sendet, samt allm?nhetens upplevda trygghet och f?rtroende f?r r?ttsv?sendet. Resultaten redovisas fr?mst p? nationell niv? men ocks? f?r l?n och vissa kommuner.

– Antalet personer som k?nner sig trygga n?r de g?r ut p? kv?llen ?kar n?got, precis som antalet personer som k?nner f?rtroende f?r polisen och ?vriga r?ttsv?sendet. D?remot ?r utsattheten f?r brott i huvudsak of?r?ndrad, s?ger Anna Frenzel, utredare p? Br?.?

Det l?n som har h?gst andel otrygga ?r Sk?ne, 19 procent, och det l?n med l?gst andel ?r J?mtland, 8 procent. Genomsnittet f?r hela riket ?r 15 procent.

F?rtroendet f?r r?ttsv?sendet har ?kat fr?n 54 till 61 procent sedan m?tningarna b?rjade. Den myndighet som flest har f?rtroende f?r ?r Polisen, 62 procent 2010 j?mf?rt med 55 procent 2006. Kriminalv?rden ?r den myndighet d?r f?rtroendet ?kat mest, 42 procent 2010 mot 29 procent 2006.Nationella Trygghetsunders?kningen 2010 kan best?llas eller laddas ner p?www.bra.se

Ytterligare information: ?sa Irlander, 08-401 87 51, Anna Frenzel, 08-401 87 02, b?da utredare p? Br?
PRESSTJ?NST:?jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsf?rebyggande r?det (Br?) ?r en myndighet som verkar f?r att brottsligheten minskar och tryggheten ?kar i samh?llet genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsf?rebyggande arbete. Br? producerar ?ven den officiella kriminalstatistiken, utv?rderar reformer, bedriver forskning och st?djer lokalt brottsf?rebyggande arbete.?www.bra.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved