Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Stor uppm?rksamhet kring myndigheters e-post via utlandet

2011-02-14

Den unders?kning som Stej presenterade i januari d?r det framg?r att var femte myndighet skickar sin e-post via utlandet fick stor uppm?rksamhet och skapade debatt. Kartl?ggningen har laddats ner ?ver 1 000 g?nger. Bland annat s? kr?ver piratpartiets ledare Anna Troberg att det tas fram ordentliga riktlinjer f?r hur man ska hantera e-post inom offentliga verksamheter. .SE och SKL rekommenderar de offentliga verksamheterna att sluta skicka sin e-post via utlandet.

Stejs unders?kning gjordes i december 2010 och ?r en granskning av olika myndigheters och kommuners e-postservrars IP-nummer och d?rmed geografiska anknytning. Av de 504 granskade f?rvaltningar skickade 90 stycken sin e-post via utlandet. Syftet med unders?kningen ?r att se om det finns en standard f?r hur myndigheternas e-post hanteras och hur en l?sning anpassad f?r svenska f?rh?llanden kan appliceras.

Unders?kningen fick genast stor uppm?rksamhet i media, p? bloggar och forum. Flera lokaltidningar belyste att den lokala myndigheten skickar sin e-post via utlandet.

- Det ?r tydligt att allm?nheten ?r kritiskt inst?llda till att offentliga verksamheter skickar sin e-post via utlandet. S? varf?r forts?tter m?nga offentliga verksamheter att skicka sin e-post via utlandet? Vi p? Stej tror fr?mst att det beror p? bristande kunskap, som i sin tur beror p? bristande resurser. T ex en mindre eller medelstor kommun har ingen m?jlighet att avs?tta den tid som kr?vs f?r att s?tta sig in i denna t?mligen komplexa fr?ga. Det ?r just d?rf?r det m?ste tas fram l?ttillg?ngliga och tydliga riktlinjer, s?ger Stefan Thelberg p? Stej.

.SE:s uttalande i Stejs pressmeddelande:
Vi har l?nge efterlyst riktlinjer om vad som ?r acceptabelt n?r det g?ller skr?pposthantering och virustv?tt i offentlig f?rvaltning. Det borde inte vara accepterat att svenska myndigheter och kommuner skickar sin e-post utomlands, ?tminstone inte utan att relevanta och enhetliga krav p? transportskydd och kryptering st?lls, s?ger Anne-Marie Eklund L?winder, kvalitets- och s?kerhetschef p? Stiftelsen f?r Internetinfrastruktur (.SE).

Piratpartiets partiledare Anna Troberg uttalar sig SVT Debatt:
Piratpartiet kr?ver d?rf?r att det tas fram ordentliga riktlinjer f?r hur man ska hantera mejlkorrespondens inom offentlig f?rvaltning. Ett absolut grundkrav ?r att alla myndigheter hanterar sin mejltv?tt i Sverige och att man tillhandah?lla krypteringsnycklar och enkla instruktioner om hur de anv?nds s? att alla f?r en reell m?jlighet att kommunicera privat med alla svenska myndigheter.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) uttalar dig i Lokaltidningen i Lund:
Bj?rn Bj?rk, som ?r IT-strateg p? organisationen Sveriges kommuner och landsting, beskriver en marknad f?r IT-tj?nster som domineras av n?gra f? akt?rer.
– Det ?r f?r lite konkurrens. Man ?r beroende av att kunna k?pa det h?r. Tekniskt sett g?r det att hitta andra l?sningar, men g?r det att upphandla, fr?gar sig Bj?rn Bj?rk.
Han menar att det skulle ta stora resurser f?r kommunen att hitta andra tekniska l?sningar.
Bj?rn Bj?rk tycker att fr?gan om IT-s?kerheten f?r stora organisationer ?r f?r lite diskuterad, men s?ger att det ?r n?got som mer och mer kommer upp p? dagordningen.
– Det ?r f?r lite belyst. Det h?r diskuteras i Europaparlamentet och ?verallt annars, s?ger Bj?rn Bj?rk.

Var skickar din kommun eller myndighet sin e-post? Hela unders?kningen finns h?r: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stej/document/view/se-via-vilka-laender-din-kommun-eller-myndighet-skickar-sin-e-post-11638


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved