Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Djurskyddet saknar inte bara pengar

2011-02-13

SVT Hallandsnytts granskning visar att l?nsstyrelsen i Halland v?ntar l?nge med att ?ka ut p? anm?lningar om vanv?rd av djur. I en granskning av 500 ?renden sedan 1 januari 2009 finns d?r ?ver 50 fall d?r det dr?jt tv? m?nader eller mer innan man ?kt ut p? inspektion. Brist p? pengar uppges vara problemet. Organisationen DjurArken tror dock att orsaken delvis ligger hos l?nsstyrelsen sj?lva.

Att det beh?vs mer pengar till djurskyddet ?r nog uppenbart, menar Miranda Oude Tanke p? DjurArken, som samtidigt ?r ?vertygad om att det ?ven saknas n?got annat p? l?nsstyrelsen som g?r att djurskyddet inte fungerar i praktiken, n?mligen kunskap.? Detta har i dagarna bekr?ftats av Arbetsmilj?verket som f?rra ?ret gjorde tre inspektioner hos l?nsstyrelsen.

B?ttre handl?ggning sparar tid
– Jag har f?ljt m?nga djurskydds?renden de senaste ?ren och en stor del av dessa ?renden har inte handlagts s? som djurskyddslagen f?reskriver, s?ger Miranda Oude Tanke. Hon har tidigare arbetat med djurskydd i olika l?nder, varav bland annat USA och ?r idag ?ven aktiv i Djurens Jurister.

– Anv?nder man sig av de m?jligheter som finns inom lagstiftningen f?r att snabbt ingripa s? slipper djuren fara illa i on?dan samtidigt som man kan avsluta ?renden betydligt snabbare. Jag k?nner till fall d?r djuren har varit f?rem?l i ?renden i ?ratal och d?r de har varit s? pass sjuka att de hunnit sj?lvd? innan man agerat. Det ?r uppenbart att det finns f?r f? djurskyddsinspekt?rer, men om man skulle anv?nda lagstiftningen mer effektivt kan man definitivt spara mycket tid.

Staten ?ker sn?lskjuts
DjurArken anser ?ven att det finns ett stort behov av proffsiga djurhem med veterin?rkliniker d?r omh?ndertagna djur snabbt kan f? v?rd. Det beh?vs ?ven utbildning till nuvarande och blivande djurh?llare f?r att f?rebygga att djur blir vanv?rdade p? grund av ren okunskap.

– Idag sk?ts n?stan samtliga omh?ndertagande av djur som far illa, av ideella djurhem?vilka har mycket?begr?nsade resurser. Staten l?gger inga pengar p? drift av djurhem ?verhuvudtaget,?utan ?ker ist?llet sn?lskjuts p? dem som engagerar sig?ideellt,?och f?rlitar sig p? deras engagemang och pengar, s?ger Miranda Oude Tanke.

Genom att det finns en s? pass begr?nsad djurhemsverksamhet i Sverige blir n?stan alla djur som omh?ndertas av myndigheter avlivade, vilket enligt Miranda Oude Tanke inte har s? mycket med bra djurskydd att g?ra.

– F?r mig och m?nga andra inneb?r djurskydd inte att avliva ”problemet”. Att skydda djur ?r att se till att djur som inte har det bra f?r hj?lp till ett b?ttre liv. Det beh?vs proffsiga djurhem som kan ta emot och behandla djur med lindriga sjukdomar f?r att sedan omplacera dem i trygga?och permanenta hem, menar hon.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved