Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?ktenskapets funktion fokus f?r ny avhandling

2011-02-14

Juristen Caroline S?rgjerd har utforskat vad som karakteriserar det svenska ?ktenskapet idag och hur det f?r?ndrats under de senaste 300 ?ren. Hon lade fram sin avhandling vid Uppsala universitet den 11 februari, inom ramen f?r forskningsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society Law and Democracy.

?ktenskapets symboliska dimension st?lldes p? sin spets 2009 n?r ?ktenskapsbegreppet blev k?nsneutralt i bem?rkelsen tillg?ngligt ?ven f?r samk?nade par. 2009 ?rs ?ktenskapsreform handlade inte om att bereda samk?nade par tillg?ng till samma r?ttigheter som makar har. Lagen om registrerat partnerskap fyllde redan denna funktion genom att erbjuda samk?nade par tillg?ng till en formell institution f?r samlevnad, d?r samma regler g?llde som f?r ?kta makar.

- Reformen handlade d?rf?r prim?rt om n?got annat, n?mligen om tillg?ng till den symboliska dimensionen av ?ktenskapet, f?rklarar Caroline S?rgjerd.

Fr?n ett strikt juridiskt perspektiv ?r ?ktenskapet ett kontrakt som skapar en civilstatus. Men ?ktenskapet ?r inte n?got ”vanligt” kontrakt. Det finns ?ven en symbolisk dimension till ?ktenskapet som inte kan f?rklaras enbart utifr?n en juridisk synvinkel och som ?r n?ra kopplad till ?ktenskapets historiska, religi?sa och kulturella funktion i Sverige.

Caroline S?rgjerd har utforskat vad som karakteriserar ?ktenskapet i Sverige. F?r att f?rst? vad ?ktenskapet ?r p? 2000-talet har det varit n?dv?ndigt att utforska ?ktenskapets historiska funktion i Sverige under de senaste 300 ?ren. Hon har ocks? inkluderat j?mf?relser med Nederl?nderna och Spanien n?r det g?ller r?ttsutvecklingen mot ett k?nsneutralt ?ktenskapsbegrepp, liksom en ?versikt av utvecklingen betr?ffande synen p? samlevnadsformer p? EU-niv? och som en del av de m?nskliga r?ttigheterna.

-?? ?Det svenska samh?llet har genomg?tt avsev?rda f?r?ndringar, s?rskilt under 1900-talet. V?lf?rdsstaten har etablerats och individens frihet och r?ttigheter har hamnat i fokus. I avhandlingen diskuteras hur dessa f?r?ndringar p?verkat ?ktenskapets ”v?sen” och vilken roll ?ktenskapet b?r spela i Sverige i framtiden, s?ger Caroline S?rgjerd.

F?r mer information, kontakta Caroline S?rgjerd, tel: 018-471 22 69, 073-610 33 34 caroline.sorgjerd@jur.uu.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved