Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fastighets?garna Syd verkar vilja fr?ng? bruksv?rdesprincipen

2011-02-14

Fastighets?garna Syd har beg?rt f?rhandlingar med Hyresg?stf?reningen om hyresh?jning. Man vill h?ja hyrorna med 4,45 procent f?r 20?000 l?genheter fr?n och med den 1 april 2011.
?– Bortsett fr?n att niv?n p? deras yrkande ?r alldeles f?r h?g s? ?r det anm?rkningsv?rt att Fastighets?garna argumenterar f?r marknadshyror, n?got som inte ryms i g?llande lagstiftning om bruksv?rdeshyror, s?ger f?rhandlingschef Dorthe H Romare.

?Fastighets?garna Syd som f?rhandlar f?r de privata fastighets?garna i Malm? anger flera sk?l f?r att h?ja hyrorna. Ut?ver inflationen vill man h?ja hyrorna ytterligare f?r att sk?ta underh?ll av l?genheterna men ocks? f?r att det i Malm? ?r s?rskilt attraktivt att bo.

?– Att det skulle vara s?rkilt stor efterfr?gan p? bost?der i Malm? f?r aldrig vara ett argument f?r att f? h?ja hyrorna. Det ?r just de id?erna som ligger bakom tankarna om marknadshyror, n?got som sj?lvklart Hyresg?stf?reningen tar avst?nd ifr?n. H?r ?r vi i tryggt s?llskap av Sveriges Riksdag som sett till att ?ven den nya lagstiftningen st?nger d?rren f?r marknadshyror, s?ger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare.

?– Vi kommer f?rst?s att s?tta oss ner och diskutera niv?n p? deras yrkande. Men det st?r redan helt klart att vi st?r l?ngt ifr?n varandra. N?r det g?ller underh?llet st?ller vi oss fr?gande till att de ens anv?nder detta som en faktor i yrkandet eftersom hyresg?sterna i allt st?rre utstr?ckning ifr?gas?tter och ?r missn?jda med detta.

?

F?r ytterligare information kontakta:

Dorthe H Romare, f?rhandlingschef, 040-17 43 12

Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 040-17 43 48


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved