Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Slutbet?nkande fr?n F?rvarsutredningen

2011-02-15

F?rvarsutredningen har i dag ?verl?mnat sitt slutbet?nkande F?rvar (SOU 2011:17) till migrationsminister Tobias Billstr?m. Det inneh?ller bland annat f?rslag om en obligatorisk domstolspr?vning n?r en utl?nning tas i f?rvar, ett humanare omh?ndertagande av utl?nningar som tas i f?rvar samt en ut?kad m?jlighet att l?gga ned en f?runders?kning mot en utvisad utl?nning.

Utredningen f?resl?r att det inf?rs en obligatorisk domstolspr?vning av Migrationsverkets och en polismyndighets beslut om att ta en utl?nning i f?rvar. F?rslaget inneb?r att en myndighet som huvudregel ska f? h?lla en utl?nning i f?rvar i h?gst tv? veckor innan en migrationsdomstol pr?var beslutet. Om domstolen beslutar att en utl?nning ska h?llas kvar i f?rvar f?resl?r utredningen att f?rvarsbeslutet l?pande ska ompr?vas av en migrationsdomstol.

Utredningen f?resl?r vidare att en st?rre andel av de f?rvarstagna utl?nningar som i dag placeras inom kriminalv?rden ska bli kvar i Migrationsverkets f?rvar. Migrationsverket ska d?rf?r ges i uppdrag dels att inr?tta avdelningar med en viss h?gre s?kerhet p? f?rvaren, dels att se till att n?rvaron av sjukv?rdspersonal p? f?rvaren ?kar. M?jligheten att placera en f?rvarstagen inom kriminalv?rden ska vara kvar f?r dem som ?r utvisade p? grund av att de har gjort sig skyldiga till brott. En utl?nning ska ?ven kunna placeras i kriminalv?rden av s?kerhetssk?l om det ?r motiverat av andra sk?l ?n att utl?nningen utg?r en allvarlig fara f?r sig sj?lv. De utl?nningar som placeras i kriminalv?rden ska som huvudregel inte kunna placeras i ett h?kte eller en polisarrest. Placeringen ska i st?llet ske p? en avdelning p? en anstalt som inr?ttats s?rskilt f?r f?rvarstagna utl?nningar. Utredningen f?resl?r att Kriminalv?rden ska ges i uppdrag att inr?tta s?dana avdelningar.

Utredningen f?resl?r ocks? att det inf?rs en ut?kad m?jlighet att l?gga ned en f?runders?kning som inletts mot en utl?nning som ?r avvisad eller utvisad. Det kan bland annat ske om den samlade brottsligheten inte skulle f?ranleda n?gon sv?rare p?f?ljd ?n f?ngelse sex m?nader och n?got v?sentligt allm?nt eller enskilt intresse inte ?sidos?tts om f?runders?kningen l?ggs ned. Brottsofferperspektivet ska alltid beaktas.


Kontakt:
Edvard Unsgaard
politiskt sakkunnig
08-405 33 25
070-269 98 44

Lagmannen Anders Hagsg?rd
S?rskild utredare
0322-79 320
070-573 22 60

Anna Hjort ?pik
Utredningssekreterare
031-701 53 68
076-785 87 57


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved