Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svea hovr?tt har idag meddelat dom i det s.k. Helikopterm?let (B 8147-10)

2011-02-16

Hovr?tten har idag meddelat dom i m?let mot sex av de personer som ?talats f?r delaktighet i r?net mot G4S:s v?rdedep? i V?stberga i september 2009. ?ven hovr?tten d?mer tv? av dessa f?r grovt r?n, tv? f?r medhj?lp till grovt r?n och en f?r skyddande av brottsling. F?ngelsestraffet sk?rps f?r tre av de d?mda. Tingsr?ttens friande dom mot en av de ?talade fastst?lls.

Hovr?tten har pr?vat domarna mot sex av de totalt tio personer som ?talats f?r delaktighet i r?net mot G4S:s v?rdedep? i V?stberga i september 2009. Hovr?tten har, liksom tingsr?tten, d?mt tv? personer f?r grovt r?n och funnit det bevisat att en av dessa fl?g helikoptern under r?net samt att den andre var inne i v?rdedep?n. F?r dessa tv? har f?ngelsestraffet sk?rpts fr?n sju till ?tta ?r.

Hovr?tten har ?ven pr?vat domarna mot tv? av de personer som d?mts f?r medhj?lp till grovt r?n. F?r en av dem sk?rps straffet fr?n tre till fyra ?rs f?ngelse. Betr?ffande den andre bed?mer hovr?tten, liksom tingsr?tten, att han har medverkat i mindre m?n. Hans straff p? tv? ?rs f?ngelse fastst?lls.

F?r den person som av tingsr?tten har d?mts till ett ?rs f?ngelse f?r skyddande av brottsling, grovt brott, fastst?lls tingsr?ttens dom p? ett ?rs f?ngelse.

Hovr?tten fastst?ller tingsr?ttens friande dom mot den person som ?talats f?r att medverkat till r?net genom att ha utf?rt sabotage mot polisens helikopterbas.

Tingsr?ttens dom har fastst?llts n?r det g?ller skadest?nden.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved