Senaste från forumet
« Gå tillbaka

IRAN FN m?ste protestera mot avr?ttningarna

2011-02-16

Den iranska nobelpristagaren, Shirin Ebadi, och sex m?nniskor?ttsorganisationer d?ribland Amnesty International, riktar en uppmaning till enskilda stater och FN att reagera mot v?gen av avr?ttningar i Iran och uppmanar samtidigt Iran att inr?tta ett omedelbart moratorium (stopp) f?r avr?ttningar.

Sedan ?rsskiftet har minst 86 personer avr?ttats i Iran. Av dem hade minst ?tta d?mts p? politiska grunder, anklagade f?r ?"Fiendskap mot Gud" f?r att de deltagit i demonstrationer mot regimen eller f?r sin p?st?dda koppling till oppositionsgrupper.?

- De iranska myndigheterna har visat att de inte l?ngre n?jer sig med att f?rtrycka dem som ifr?gas?tter omvalet av president Mahmoud Ahmadinejad genom att f?ngsla och d?ma dem - nu har de visat att de ?r beredda att g? ?nnu l?ngre genom att avr?tta dem, s?ger Shirin Ebadi.
- De anv?nder den v?lk?nda taktiken att avr?tta politiska f?ngar samtidigt som man genomf?r massavr?ttningar av personer som d?mts f?r kriminella brott. Avr?ttningar kan komma att ?ka ytterligare om omv?rlden forts?tter att vara tyst.

?kningen i antalet avr?ttningar kan kopplas till en ny narkotiklag som antogs i december f?rra ?ret efter att den godk?nts av Ayatollah Khamenei. Myndigheterna har aviserat h?rdare tag mot narkotikahandel och minst 67 av dem som har avr?ttats i ?r var d?mda f?r narkotikabrott, Antalet kan vara ?nnu h?gre eftersom ytterligare avr?ttningar kan ha skett i hemlighet.?

En av dem som avr?ttades i januari var Zahra Bahrami, ?hon var iransk-nederl?ndsk medborgare. Hon greps i samband med en demonstration efter presidentvalet 2009, men d?mdes f?r narkotikainnehav. Zahra Bahrami gavs ingen m?jlighet att ?verklaga d?dsdomen. Trots protester fr?n Nederl?nderna och EU avr?ttades hon utan f?rvarning. Hon fick inte ens tr?ffa sin advokat innan avr?ttningen, vilket strider mot iransk lag.

- Myndigheterna har i ?ratal gripit oppositionella av politiska sk?l, men d?mt dem f?r krimininella brott som vapeninnehav eller innehav av alkohol eller narkotika, s?ger Shirin Ebadi. De har f?ngslat flera av mina kollegor, jurister och journalister, p? falska anklagelser .

De grupper som st?r bakom uppropet tillsammans med Shirin Ebadi ?r:Amnesty International, Human Rights Watch, Reportrar utan Gr?nser, den Internationella kampanjen f?r m?nskliga r?ttigheter i Iran, FIDH?(den Internationella Federationen f?r m?nskliga r?ttigheter) och det Internationella F?rbundet f?r m?nskliga r?ttigheter i Iran.

Den senaste tidens avr?ttningar ?kar oron f?r att fler oppositionella kan komma att avr?ttas. Saeed Malekpour ?r en 35-?rig webbdesigner. Han har bland annat?producerat en programvara f?r att kunna ladda upp bilder p? n?tet. 2008 greps han av polisen och i november 2010 d?mdes han till d?den. Han d?mdes f?r att ha "vanhelgat islam". Enligt uppgift har hans programvara anv?nts till att ladda upp pornografiska bilder p? n?tet. Han nekar till att ha haft n?gon k?nnedom om detta. Under drygt ett ?r har han suttit i isoleringscell i Evinf?ngelset i Teheran d?r han utsatts f?r tortyr.

I oktober 2009 greps Yousef Nadarkhani som ?r pastor f?r en liten kyrka i norra Iran. I december f?rra ?ret d?mdes han till d?den f?r "avf?lling fr?n islam", trots att denna brottsrubricering inte finns i iransk lag.?

N?st efter Kina ?r Iran det land som avr?ttar flest personer. Bland de hundratals, kanske tusentals f?ngar som sitter i d?dscell finns ocks? 140 som d?mdes till d?den d? de var minder?riga, under 18 ?r, vilket strider mot internationell r?tt, bland annat FN:s barnkonvention som Iran har ratificerat.

Listan p? ?vergrepp i Iran kan g?ras l?ng, f?ngar uts?tts f?r s?v?l psykisk som fysisk press och tortyr. De tvingas "erk?nna" brott, h?lls ofta i isoleringscell under l?nga perioder utan tillg?ng till advokat. Merparten av r?tteg?ngarna i revolutionsdomstolarna h?lls bakom st?ngda d?rrar trots att r?tteg?ngar om politiska brott eller brott mot presslagar enligt iransk lag ska vara offentliga.?

Iran har under de senaste fem ?ren p? m?nga olika s?tt s?kt f?rhindra att internationella organ granskar m?nniskor?ttssituationen i landet. I ljuset av detta uppmanar nu Shirin Ebadi och de sex m?nniskor?ttsorganisationerna FN:s r?d f?r m?nskliga r?ttigheter att tills?tta ett s?rskilt s?ndebud med uppdrag att utreda och rapportera om m?nniskor?ttssituationen i Iran.

--
Elisabeth L?fgren
pressekreterare


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved