Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Minskad otrygghet och ?kat f?rtroende f?r polisen

2011-02-17

Otryggheten har minskat i Stockholms l?n under ?ren 2006-2010. Det visar
Brottsf?rebyggande r?dets nationella trygghetsunders?kning (NTU) som
presenterades nyligen.

Andelen som k?nner sig otrygga vid utevistelse en sen kv?ll har minskat fr?n 24 till 16
procent mellan 2006 och 2010. Oron f?r att uts?ttas f?r misshandel/?verfall har ocks?
minskat sedan 2006, fr?n 20 till 14 procent.

− Det ?r mycket positivt att de boende i Stockholms l?n k?nner sig tryggare. Vi har idag fler
poliser i yttre tj?nst och har ?kat v?r n?rvaro i m?nga bostadsomr?den i l?net, bland annat
genom 27 nya lokala poliskontor och satsningen p? polisens volont?rer, s?ger
l?nspolism?stare Carin G?tblad.

F?rtroendet f?r polisen bland boende i Stockholms l?n forts?tter att ?ka enligt
unders?kningen. Av de svarande uppger 62 procent att har ett mycket eller ganska h?gt
f?rtroende f?r polisens s?tt att arbeta, en ?kning med tre procentenheter fr?n ?ret innan. ?r
2006 uppgav 53 procent att de hade ett mycket eller ganska h?gt f?rtroende f?r polisen.

− Vi har satsat mycket p? det l?ngsiktiga brottsf?rebyggande arbetet och ?kad samverkan
med kommuner och n?ringsliv. Vi har ocks? prioriterat dialog och b?ttre bem?tande av
allm?nheten. Jag tror att det har bidragit till ?kat f?rtroende f?r oss, s?ger Carin G?tblad.

N?r det g?ller utsattheten f?r brott i Stockholms l?n uppger 13,7 procent av de svarande att
de utsatts f?r ett brott mot person och 9,8 procent att deras hush?ll utsatts f?r ett
egendomsbrott. Utvecklingen ?ren 2005-2009 ?r n?got minskande b?de f?r brott mot person
och egendomsbrott.

Nationella Trygghetsunders?kningen har genomf?rts ?rligen av Brottsf?rebyggande r?det
(Br?) sedan ?r 2006 och baseras p? intervjuer med 14 000 personer i landet, varav drygt
2 400 bor i Stockholms l?n.

Hela unders?kningen finns att ladda ner fr?n Br?s webbplats: www.bra.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved