Senaste från forumet
« Gå tillbaka

JP R?ttsfallsnet visar p? ?ver 700 m?l i kammarr?tterna ?r 2010 ang?ende r?tten att ta del av allm?n handling - majoriteten ledde till avslag.

2011-03-02

Mot bakgrund av debatten kring Wikileaks har JP Infonet F?rlag med hj?lp av tj?nsten JP R?ttsfallsnet unders?kt ?verklaganden av domar g?llande r?tten att ta del av allm?nhandling i enlighet med offentlighetsprincipen under 2010.

En allm?n handling ?r som huvudregel offentlig. I vissa undantagsfall kan man sekretessbel?gga uppgifter i allm?nna handlingar, men d? kr?vs st?d i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Ekot, Sverige Radio, konstaterade i september f?rra ?ret att h?lften av Sveriges myndigheter inte f?ljer offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen inneb?r att allm?nheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Principen ?r en sj?lvklarhet i Sverige, trots det visar JP R?ttsfallsnet att fler ?n 700 ?renden ?verklagades till kammarr?tterna under 2010. M?nga av ?verklagandena kom fr?n journalister som f?retr?dde svensk media. Majoriteten av alla ?verklaganden avslogs.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved