Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Hovr?tten f?r V?stra Sverige har i dag meddelat dom i det s.k. terroristbrottm?let (B 4645-10)

2011-03-02

Hovr?tten har i dag meddelat dom i m?let mot de tv? personer som d?mdes av G?teborgs tingsr?tt den 8 december 2010 f?r st?mpling till terroristbrott till f?ngelse fyra ?r. Till skillnad fr?n tingsr?tten har hovr?tten ansett att ?klagaren inte har styrkt sina g?rningsp?st?enden. Hovr?tten har d?rf?r ogillat ?talet mot b?da personerna.

De b?da personerna ?talades f?r att det skulle ha st?mplat till (i samr?d med f?retr?dare f?r en viss organisation beslutat sig f?r och ?tagit sig) att utf?ra s.k. sj?lv?mords?attentat och att dessa attentat skulle ha f?tt s?dana f?ljder att det hade varit fr?ga om terroristbrott. De b?da personerna f?rnekade det som ?klagaren p?stod, men tingsr?tten ans?g att ?klagaren hade styrkt sina p?st?enden. De b?da personerna d?mdes d?rf?r f?r st?mpling till terroristbrott.

I hovr?ttens m?l gjorde en av de tilltalade inv?ndningar som avs?g bl.a. fr?gan om den s.k. terroristbrottslagen ?ver huvud taget var till?mplig i m?let. Inv?ndningen, som syftade p? f?rh?llandena i Somalia och internationell humanit?r r?tt (”krigets lagar”), har v?ckt viss uppm?rksamhet. Sannolikt har det funnits f?rv?ntningar p? att hovr?ttens avg?rande skulle ha principiell betydelse f?r s?dana fr?gor.

Hovr?ttens avg?rande har dock grundats p? sedvanlig bevisv?rdering. Efter att ha tagit del av den omfattande utredningen i m?let har hovr?tten konstaterat att bevisningen ger utrymme f?r andra h?ndelsef?rlopp ?n de som ?klagaren p?stod i ?talet. ?klagaren har d?rmed inte styrkt sitt g?rningsp?st?ende. Eftersom ?talet skall ogillas av det sk?let har det inte funnits anledning f?r hovr?tten att n?rmare pr?va de r?ttsliga inv?ndningar som avsett internationell humanit?r r?tt m.m.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved