Senaste från forumet
« Gå tillbaka

SD kr?ver ?versyn av anti-terroristlagstiftningen efter friande dom

2011-03-02

Idag meddelade Hovr?tten f?r v?sta Sverige att de friar tv? personer med somaliskt ursprung som ?talats f?r st?mpling till terrorbrott. Hovr?tten finner bevisningen allt f?r svag och ?klagaren har till media f?rklarat att m?l som dessa blir sv?ra att driva i framtiden. De b?gge m?nnen g?r fria trots?att hovr?tten finner det klarlagt att de tv? ?talade deltagit i terrorgruppens al-Shaababs verksamhet. I den svenska debatten om islamistisk terrorism har Sverigedemokraterna f?rt fram kravet att det ska vara brottsligt att deltaga i terrorgruppers verksamhet.

S?po understr?k i sin rapport om v?ldsbejakande islamistisk extremism att personers resande till tr?ningsl?ger hos terrorgrupper p? sikt utg?r det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige.

Jimmie ?kesson f?rnyar nu partiets krav p? att kriminalisera deltagande?i tr?ningsl?ger hos?terrorgrupper:

– Hovr?ttens dom understryker behovet av en f?r?ndrad svensk lagstiftning p? omr?det. V?rt krav om att kriminalisera deltagande i tr?ningsl?ger hos terrorgrupper har dessv?rre nonchalerats av regeringen. Det ?r min f?rhoppning att justitieminister Beatrice Ask nu ?r beredd att t?nka om.

– S?po har klargjort att detta ?r ett v?xande och allvarligt problem och efter hovr?ttens dom kan det konstateras att det ?r fullt m?jligt att leda i bevis.

?

F?r vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

?

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved