Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?kesson: "Regeringen kan fortfarande f?rhindra bordl?ggning av datalagringsdirektivet"

2011-03-03

P? Expressens debattsida skriver idag Jimmie ?kesson och Kent Ekeroth om?hur SD kommer agera i riksdagen?r?rande?datalagringsdirektivet.?SD?har beslutat att?st?dja en minoritetsbordl?ggning?s?vida regeringen inte?kan t?nka sig att f?rhandla med SD kring partiets krav p? att integritetsk?nsligt material inte ska till?tas att lagras utomlands.

Jimmie ?kesson kommenterar:

- Det ?r uppenbart att prioriteringen fr?n regeringens sida ?r att det ?r viktigare att?k?nsliga uppgifter om hela det svenska folket ska f? lagras hos fr?mmande makt ?n att f?rhandla med Sverigedemokraterna och d?rmed?implementera lagstiftningen?och undvika eventuella?b?teskrav fr?n EU.

?

Debattartikeln p? Expressen Sidan 4 i sin helhet:

"Datalagring ?r ett viktigt verktyg inom brottsbek?mpningen oavsett EU:s direktiv. Vi ?r dock inte n?jda med regeringens f?rslag och har d?rf?r ?ppnat upp f?r f?rhandlingar kring fyra punkter. Den allra viktigaste f?rb?ttringen av lagf?rslaget vi m?jligg?ra handlar om att trafikdata inte ska till?tas att lagras utomlands. Eftersom fr?gan ?r av stor vikt och regeringspartierna ?verhuvudtaget inte har velat diskutera v?ra synpunkter ser vi nu inget annat alternativ ?n att verka f?r en minoritetsbordl?ggning.


Att uppgifter om svenskarnas kommunikation ska lagras i Sverige ser vi som grundl?ggande f?r r?tts?kerheten och kontrollen. Vi ?r inte ensamma om att se en fara i att k?nsliga uppgifter f?rs ?ver till l?nder som inte har tillr?ckliga s?kerhetsniv?er f?r skyddet av uppgifterna. Minst sju l?nder i EU f?rbjuder lagring utomlands och ytterligare n?gra har begr?nsningar vad g?ller lagringsort. Sk?len f?r detta ?r detsamma som vi anf?rt att det ?r en nationell angel?genhet och att i det fall uppgifter missbrukas m?ste den som drabbats ha m?jlighet att f? en r?ttss?ker process. Denna st?ndpunkt delas ocks? av tunga remissinstanser som till exempel S?po och Advokatsamfundet. I propositionen kan man l?sa att regeringen har f?rst?else f?r denna oro. Denna f?rst?else tycks nu pl?tsligt ha gl?mts bort av alliansens f?retr?dare i justitieutskottet. Det k?nns onekligen som att man ?r mycket r?dda f?r att diskutera sakfr?gan och ist?llet l?gger energi p? osakliga angrepp om att vi sysslar med ”pajaserier”.
?
Regeringen har skjutit upp detta f?rslag i ?ver tre ?rs tid. En f?rdig utredning l?g p? bordet redan 2007 men sedan h?nde ingenting. Det kan inte tolkas p? n?got annat s?tt ?n att man har varit medvetna om att detta f?rslag skulle kunna st?ta bort potentiella v?ljare och v?ntat till efter valet. Vid en bordl?ggning kommer regeringen att anklaga oss f?r eventuella b?teskrav fr?n EU samt att kampen mot brottsligheten blir lidande, men bollen ?r p? deras planhalva; vill de kan de f?rhandla med oss och fortfarande f? igenom lagen den 16 mars och undvika allt vad b?ter heter.
?
Fr?gan ?r sedan hur regeringen b?r agera gentemot EU eftersom det nu ser ut att bli en bordl?ggning. V?r uppmaning till regeringen ?r att inte l?gga sig platt f?r EU och l?ta sig k?ras ?ver som s? m?nga g?nger f?rut. Faktum ?r att kommissionen i detta fall brutit mot sitt eget direktiv. D?r framg?r klart och tydligt att en utv?rdering skulle vara genomf?rd senast under september 2010. Om vi nu v?ljer att skjuta upp lagf?rslaget i v?ntan p? bland annat detta finns det s?ledes en god f?rklaring till varf?r. Att Sverige i ett s?dant l?ge skulle ?l?ggas b?ter ?r fullkomligt oacceptabelt och visar tyv?rr p? det som vi pekat p? hela tiden. Att vi i Sverige i dag inte till?ts att fatta egna beslut som r?r nationella angel?genheter. H?r m?ste regeringen s?tta ned foten, l?gga partipolitiken ?t sidan och ta strid f?r svenska medborgares r?ttigheter.
?
Det kr?vs en f?rdjupande debatt om EU:s roll i Sveriges politik. N?r svenska folket r?star g?r de detta i tron att partiet kommer att f? driva igenom sin politik. Det federalistiska experimentet som EU allt mer g?r att liknas vid g?r emot det mest fundamentala i den svenska grundlagen. Att all offentlig makt utg?r fr?n folket. Skulle det vara s? att Sverige ?d?ms b?ter f?r att datalagringsdirektivet inte genomf?rs nu i v?r s? ?r det v?r best?mda uppfattning att Sverige ska ta strid mot EU och, likt andra l?nder gjort tidigare, v?gra att betala och tydligt visa att Sverige i forts?ttningen inte t?nker l?gga sig platt f?r dumheter p? EU-niv?."

?

F?r vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

?

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved